Református leánygimnázium, Miskolc, 1928

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiiiiiiiiMiiiiiii TISZÁN1NNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET MISKOLCI LEÁNYGIMNÁZIUMÁNAK ÉS A VELE KAPCSOLATOS INTERNÁTUSNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1928/29. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: DOMBY LÁSZLÓ IGAZGATÓ. MISKOLCI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. iiimiiMiiimMiiiuiMiiiiHiiimiiuiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiniimiiMitMiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiMmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiHiiniiiii ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIiMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIg

Next

/
Thumbnails
Contents