Nagy Iván–B. Nyáry Albert: Magyar diplomacziai emlékek Mátyás király korából 1458–1490. II. (Budapest, 1877.)

/ffr MAGYAK DIPLOMACZIAl EMLÉKEK. MÁTYÁS KIRÁLY KORÁBÓL. MÁSODIK KÖTET. £ mk, v ! m MON. HUNG. HIST. ACTA EXT. TV. 1

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents