Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1900

KEGYES-TANITÓREND1EK VEZETÉSE AUflTT ÁL.L.Ó MAGYAR-OVARI GYMNASIUM AZ 1899-1900. TANÉVRŐL Happensberger Vilmos GYMN. IGAZGATÓ. GYŐR, 1900. GYŐREGYHÁZMEGYE KÖNYVSAJTÓJA

Next

/
Thumbnails
Contents