Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1915

(F^y A KEGYES-TANITORENDIEK MAG XA R Ó V Á RI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1914—1915. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: RANDVEG MIHÁLY FÖG1MN. IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR, 1915. A „MOSONVÁRMEGYE“ NYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents