Kegyestanitórendi gimnázium, Mosonmagyaróvár, 1938

Á MAGYAR KEGYESTANÍTÓREND MAGYARÓVÁR! GIMNÁZIUMÁNAK (V.—Vili. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE AZ 1938—39. ISKOLAI ÉVRÓL KÖZZÉTESZI: SCHMIDT MIHÁLY IGAZGATÓ. MAGYARÓVÁR 1 939

Next

/
Thumbnails
Contents