Műemlékvédelem, 2014 (58. évfolyam, 1-4. szám)

2014 / 1. szám.

MŰEMLÉKVÉDELEM A MAGYAR MŰEMLÉKVÉDELEM FOLYÓIRATA LVIII.évf. 2014 1. szám Alapította: Gero László Szerkesztőbizottság: Alföldy Gábor, Fiüöp András, Granasztóiné Györffy Katalin, Győr Attila, Lampert Rózsa, Lővei Pál, Sisa József Főszerkesztő: Valter Ilona Szerkesztő: Bardoly István Szerkesztőség: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. 1014 Budapest, Táncsics M. u. 1. Telefon: 225-4889, e-mail: istvan.bardoly@forsterkozpont.hu Előfizetésben teijeszti az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Előfizetési díj 2014. évre: 4200,-Ft Példányonként megvásárolható az ÉTK Kft. könyvesboltjában (1074 Budapest, Hársfa u. 21.) és bizományosoknál (VERANO Kft. könyvesbolt; FUGA; TERC Kft.; Könyvmoly, Szolnok; írók boltja). Egy szám ára: 730,-Ft TARTALOM Nagy Levente: Kádár Zoltán és a pannoniai provinciák ókeresztény ábrázolásainak ikonográfiája ...................... 1 Knapp Éva: Egy rejtőzködő középkori templom és kolostor: Mesztegnyő .......................................................... 15 Fejérdy Tamás: Mostantól kezdve minden másképpen volt? ................................................................................ 31 Lővei Pál: „Konzerválni és nem restaurálni” — a műemlékvédelem elvei, régebbi és újabb törekvései .............. 41 Károlyi Zsuzsanna: Például: Regensburg. Interaktív világörökségi látogatóközpont a regensburgi sóházban .... 51 RECENZIÓ A szórvány emlékei. Szerk. Kollár Tibor. A szerkesztő munkatársai: Áment Gellért, Bardoly István. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2013. (Entz Géza).......................................................................... 57 Csányi Viktor - Sévity Lázámé - Vukoszávlyev Zorán: A Hódmezővásárhelyi ortodox közösség és templom rövid története. Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely Megyei Jógii Város Önkormányzata, 2012. (Nagy Márta) ...................................................................................................... 62 Lektorálta: Hudák Krisztina, dr. Lővei Pál A címlapon: Darlac, ev. templom. Gaylhoffer-Kovács Gábor felvétele, 2013 A hátsó borítón: Bajmóc, vár. Drahotuszky Ferenc rajza, 1878. Forster Központ, Tervtár, Itsz. K19 i: FORSTER A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ folyóirata Felelős kiadó: Cselovszki Zoltán elnök A folyóirat a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ megbízásától az Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. gondozásában készül Felelős vezető: Mohr László ügyvezető igazgató Kiadói szerkesztő: Karácsony Tibomé kiadóvezető 1074 Budapest, Hársfa u. 21. Telefon: 342-7734, e-mail: e.karacsony@etkkft.hu Tipográfia: WOW Stúdió Kft. Nyomdai munkák: Séd Nyomda Kft. Azonossági szám: 6/2014 INDEX: 25 585 ISSN: 0541-2439 Megjelenését támogatta: n <a Nemzeti Kulturális Alap

Next

/
Thumbnails
Contents