Műszerügyi és Méréstechnikai Közlemények 60. (1997)

Szerkeszti: A Szerkesztőbizottság A Szerkesztőbizottság elnöke: Kissjózsef Felelős szerkesztő: Radnai Rudolf E számunk szerzői: Bonczjenőné Fehér Zoltán Görgényi László Krémer Péter Kő falvi Jenő Dr. Lukács Gyula Radnai Rudolf Remény Tibor Dr. Stokum Gyula Szerkesztőség: MTA-MMSZ KFT 1119 Budapest, XI., Etele u. 59-61. Levélcím: 1502 Budapest, Pf. 58. Telefon: 203-4313 Terjeszti: MTA-MMSZ KFT. HU ISSN0133-3704 A kiadásért felel: Kissjózsef Nyomdai munkák: INNOVAPRESS Felelős vezető: ifj. Komornik Ferenc MŰSZERÜGYI ES MÉRÉSTECHNIKAI KÖZLEMÉNYEK állományból törölv. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 33. évfolyam, 60. szám, 1997 TARTALOM Dr. Stokum Gyula: Műszerkölcsönzés az Európai Közösségben ............................3 B onczjenőné: Műszerújdonságok Nagykereskedelmi irodánk kínálatából .......7 Krémer Péter: Hogyan válasszuk ki a céljainknak legmegfelelőbb mérőműszert?. 17 MINŐSÉG ÉS METROLÓGIA Reményi Tibor: Ipari és folyamatirányítási mérőeszközök kalibrálásáról........23 Ú J IRÁNYZATOK A MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKÁBAN Fehér Zoltán: EMC villám- és túlfeszültség-védelem ....................................31 G örgényi László: A kölcsönműszerpark szaporulata............................................41 Dr. Lukács Gyula: Metrológiai horizont................................................................45 Kőfalvi Jenő: Külföldi műszerújdonságok .....................................................49 Radnai Rudolf: Könyvismertetések...................................................................53 1

Next

/
Thumbnails
Contents