A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI 2. ÉVFOLYAM (1951)

1951 / 1. szám

30 9Э38 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA I** yf 1 A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI TARTALOM: Y«?„ YISOGRADOYj I.Y. Sztálinnak a nyelvtudomány kérdései­ről szőlő munkái ős a szovjet nyelvtudomány fejlődésé* ne к uj utjai a nyelvészeti vita eredményeivel kapcso­latban, A.Sz. C3IXDBAYA: A szovjet nyelvtudomány állapota és fel­adatai- I.V. Sztálin útmutatásainak fényében. I.A. BÜLAHOYSZKIJ; A szláv nyelvek összehasonlitó-történeti tanulmányozásának néhány kérdéséről. A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi Intézetének mun­kájából: Az Értelmező Szótár. 1. EYF 4. SZÁM. 4954. JANUÁR B« U • D e A 0 P °E • ö • T KáziRAT GYANÁNT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents