A NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZLEMÉNYEI 5. ÉVFOLYAM (1954)

1954 / 1. szám

3023JS l í \ NYELVTUDOMÁNYI INTÉZET KÖZI EMÉNYE! 4, í| i ! ä ti X I У 1 1! ífI It:' I I ­I • í ií 1,7, VimmtäiQYt A mmrák. «adtd*i „jelentései­ask M.Sa.StmiqőKVi, - В*A* BZERBBBENNriKOY s Az alap­a*dk*ne?« tanulmányé Káaának. feladatai« 8вЛ,£г8|(Ю?| A nyelvművelés kéydéeei c P.te.MW, Äpßo8ZPIEJON, »рвв.РОЗЯРШ)?, éa АЛ« GYŐZ (ЯП? «zovjet nyelvtudósok cdk­keinek, valamint ú«LSáKA caeh аде!vész aik­kének kivonatos ismert et é ее» H 1 г a k % Ж waovjst nyelvtudomány eseményei* A I a g у a 1 a 1 p i í в } о. a A k a - „ d é m i a Nyelvtudományi In­tézeté а а k a - a & k á j á \i 6 .1 i Ilnnurazágt beeaámolő. SU к szakmai«­Idsolégáai tanfolyamjcdl» , S a © m 1 s ü Szovjet folyóiratok, évkönyvek és gyűjteményes munkák. V.É Vr.iSZÁA l 1954. ÁPRILIS В U D A P E S T •• S % • KÉZIRAT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents