Református Bethlen-kollégium, Nagyenyed, 1893

A NAGYENYEDI BETHLEN-FŐISKOLA 1893-94. TANÉVI ÉRTESÍTŐJE. KIADTA: AZ IGAZGATÓSÁG. NAGlrEN YEDEN NYOMATOTT C1RNER J. JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN J 894.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents