Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1877

A NAGYVÁRADI Ш. К. 114. A L L, А М I FŐ IV Е ÁLT AN ODA ERTESITVENYE / '' 1877/8. TANÉVRŐL. SZERKESZTE: ]S;:).r.\XTAH It t vi beszerzés SZ yALKOYSZKY JAiklós, kir. igazgató. 4. NAGYVÁRADON, N Y О M ATOTT II О L L 6 S Y LAJOS К (") N Y V N YOMDÁJÁ B.A N. 1878.

Next

/
Thumbnails
Contents