Állami főreáltanoda, Nagyvárad, 1913

ff V /ЛЛ 'Л fj i у л.' i . I/ ,/ / У/ / у я /У /9 I, А NAGYVÁRADI i MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI főreAliskola NEGYVENEGYEDIK ÉRTESÍTŐJE AZ 1913—'14. ISKOLAI ÉÜRŐL. KÖZLI: DR- GEDEON ALAJOS 1GAZ6ATÓ. SZENT LAsZLÓ-NYOMDA RÉSZUÉNYTARSASA6 NA6YVÄRAD0N. 1914.

Next

/
Thumbnails
Contents