Katolikus Tanítóképző intézet, Nagyvárad, 1907

m еЩвввйе A NAGYVÁRADI KIR. RÓM. KATH. TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET ÉRTESÍTŐJE AZ 1907-1908. TANÉVRŐL s s SZERKESZTETTE A TANÁRI KAR KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL HEILINGER JÓZSEF IGAZGATÓ. /л <e>\ ■ I ^ *40* o\ ÍZ Z-l So pj*',. HÍ W fcU' -fi \<УЧ sí­NAGYVÁRAD LÁNG JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA 1908

Next

/
Thumbnails
Contents