Napi Gazdaság, 2000. február (10. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

ÁRA: 128 Ft WWW.NAPI.HU | 2000. FEBRUÁR 1., KEDD X. ÉVFOLYAM 26. (2511.) SZÁM mi\ gazdaság ÜZLETI HÍRLAP A MiZo megállapodott a bankokkal A MiZo-Baranyatej Rt. pénteken megállapodást írt alá egyes hitelező bankjaival a tavaly év vé­gén megvont hitelek pótlásáról. Egy másik egyezség szerint a jövőben a hitelezők egy meg­bízottja rendszeresen jelentést készít a bankok­nak a MiZo gazdálkodásáról. A tejipari cég tu­lajdonosai szerint a szerződések még változat­lan körülmények, tehát az állami garanciaválla­lás elmaradása esetén is középtávon lehetőséget biztosítanak a társaság fizetési rendszerének ko­rábban megszokott szintre történő visszaállítá­sára. A szerződés ugyanakkor lehetőséget bizto­sít arra is, hogy a MiZo a közeljövőben megál­lapodjon termelőivel is a jövőben alkalmazandó fizetési feltételekről. nmn Tőzsdék-piacok Az EU országai befagyasztják a kétoldalú kapcsolatokat Auszt­riával, ha a Szabadság Párt be­kerül a kormányba. Az EU felfüggesztheti... 2 Magyar céget vásárolt fel az amerikai, internetes piackuta­tással foglalkozó Global Mar­ket Insite Inc. Magyar céget vett... |g| A BIG Bank Gdanski szerint a Deutsche Bank törvénytelenül szerzett többséget a lengyel bank felügyelőbizottságában. Puccs a lengyel... |g| A bevallási rend módosítása jótékonyan hatott a befizetésekre Az előzetes adatok kedvező januári áfabevételt sejtetnek Január utolsó napjának adatai még nem ismertek, az azonban látha­tó, hogy az áfabefizetésekben tavaly októbertől érzékelhető látványos javulás folytatódik. Bár egy hónap adataiból korai lenne következte­téseket levonni, hasonló dinamika mellett a kormány prognózisánál kedvezőbb éves áfabevételre van kilátás. A januári produkcióban a nagyszámú, de a költségvetési befizetéseket illetően csekély súlyú kisvállalkozások bevallási rendjének megváltoztatása is közrejátszott. Értesülésünk szerint a költség- vetés január 28-ig több mint 130 milliárd forint nettó áfabevételt könyvelhetett el. Az éves előirány­zat 12,8 százalékának - tavaly 9,3 százalékának - megfelelő összeg várakozáson felüli, bár arra számítani lehetett, hogy az elmúlt évben megváltozott beval­lási rend hatására az idei első hó­nap bevétele magasabb lesz az egy évvel korábbinál. A jó ered­ményben közrejátszik, hogy a ta­valy a 3 milliós árbevételt el nem érő vállalkozók most teljesítik 1999-re vonatkozó áfakötelezett­ségeiket. Ezeket korábban ne­gyedévente fizették be, vagyis még a tárgyévben járultak hozzá a költségvetés bevételeihez. (Folytatás a 3. oldalon) (milliórd forint) _________________________________ 1999. évi előirányzat 985,0 1999. évi tényleges 941,8 2000. évi előirányzat 1019,5 1999. január 8^2 2000. január 130,5 Forrás: NAPI ~ ' ---------­Befektetési lehetőségek magyar és külföld^/ értékpapírpiacokon NÉMET BEFEKTETÉSI TÁRSASÁG RT. A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-1C Telefon: (+36-1) 327-0540/81 7621 Pécs, Hunyadi út 2/A Telefon: (+36-72)512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II. emelet Telefon: (+36-46) 500-170 MAI SZAMUNK! Menedzserkereső 4. Vadgazdálkodás 12-13 PR - reklám - market /. Autósvilág //-/// Törvényalkotás It Új súlyok a KSH Mobiltelr a kosárb BÉT: három százalékkal esett az index Hétfőn kis forgalom mellett folytatódott az árfolyamok esé­se a BÉT részvénypiacán. A Matáv, a Richter és az Egis átlagos mértékben, mintegy három százalékkal, az OTP négy, a Mól viszont csak két százalékkal gyengült. A BorsodChem árfolyama átlag feletti, a TVK kurzusa átlag alatti mértékben csökkent. Származékos: zuhant a márciusi BUX A BUX-piacon napközben folyamatosan csökkentek a jegy­zések, a legnagyobb mértékben a márciusi termin elszámolóára esett. A határidős részvénypiacon a Mól jú­niusra 115 forinttal, míg a Matáv 150 forinttal lett olcsóbb. A BÁT-on a dollár jellemzően erősödött, az euró stagnált, miközben a japán jen 2-4,50 forintot vesztett értékéből. Külföld: pesszimista hangulat Lapzártánkig ellentmondásosan alakult a kereskedés New York-ban. A Nasdaq folytatta előző heti esését, a Dow Jones azonban felfelé nyitott. Az európai börzéken jobbá­ra estek az árfolyamok, Frankfurt 2 százalékot meghala­dóan gyengült. Az ázsiai tőzsdék szintén gyengélkedtek. Forintpiac: meredek kamatesés A tartalékolási periódus utolsó napján közepes forgalom jellemezte a bankközi forintpiacot. A jelentős túlkínálat miatt az egynapos árak egészen 10-10 1/2 százalékig süllyedtek. A tomnext piacon még ajánlat sem hangzott el, mivel a piac megvárja az új periódus mai kezdetét. A devizapiacon a forint árfolyama a kereskedés egész ideje alatt a sáv erős szélén tartózkodott. A másodlagos állam­papírpiacon a legtöbb futamidőre nem vagy csak minimá­lis mértékben változott a referenciahozam, egyedül az öt­éves futamidőre mérséklődött jelentősebben, mintegy 13 bázisponttal a hozamszint. BÁT: olcsóbb lett a kukorica A búza jegyzése minden határidőre emelkedett, 90-510 forint közötti értékekkel. A takarmánybúza az augusztus és december közötti lejáratokra drágult, 200/250/200 forinttal. A takarmányárpa elszámolóára is erősödött, au­gusztusra, 10 forinttal. A kukorica ára márciusra, május­ra, júliusra és novemberre csökkent, 50-170 forinttal. A TAX elszámolóértéke mindkét lejáratra emelkedett, 100- 100 forinttal. Ezen túlmenően a napraforgómag március­ra, a repcemag pedig augusztusra zárt magasabban, 500- 500 forinttal. NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 9548,90 pont (-281,12) 1 euró (Budapest) 255,35 Ft (+0,06) TuSD (Budapest) 261,81 Ft (+0,44) FTSE-100 (London) 6268,50 pont (-107,10) XetraDAX (Frankfurt) 6835,60 pont (-231,00) Euró/dollár 0,9753 USD (+0,0006) Font/dollár l76175 USD (-0,0026) Arany (1 uncia) 283,30 USD (-3,45) Brent (1 hordó) 25,90 USD (+0,22) Jelentősen csökkentének 7 a minimális vadászterületet A holnaputánra tervezett koalíciós egyeztetés után ismét benyújtja az Orszáopvűlés elé az 1996-ban hozott vadászati forvénv módosítá­sára irányuló javaslatát a Független Kisgazdapárt, de még az is le­het, hogy az előterjesztő ezúttal az agrártárca lesz - mondta lapunk­nak Gyimóthy Géza képviselő, az Országgyűlés alelnöke. A módosí­tási javaslat szerint - amelyet a szakmai kamara és a Nemzetközi Vad­védelmi Tanács aggályosnak tart - vadászterület a jelenlegi 3000 hek­tárnál jóval kisebb területen is lehetne. L A A x + ./ Az átlagos vadászterület ma Magyarországon 7000 hektáros. A vadászati törvény módosításá­ra irányuló korábbi - Gyimóthy és két képviselőtársa által beter­jesztett - javaslat a vadászterület­alakítást a jelenlegi 3000 hektár helyett nagyvadnál 1500, apró- és vegyes vadas terület esetén pedig 500 hektártól tette volna lehető­vé. Ez azonban tavaly nem került az Országgyűlés elé, mivel a me­zőgazaasági bizottság elvetette; néhány fideszes képviselő is az el­lenzékkel szavazott. Az ötletért szakmai körökben sem lelkesedtek, és ezen a módo- sftott indítvány sem változtatott. Nagyvadas vadászterületet ugyan­is az átdolgozott indítvány szerint is 1600, apró- és nagyvadast pedig 800 hektártól lehetne alakítani, ami így alig különbözik a koráb­bi javaslattól. Gyimóthy azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a társaságok önkéntes összeolvadá­sának nincs akadálya, s nem való­színű, hogy a javasolt minimális nagyságú területeken vadászná­nak majd. (Folytatás a 12. oldalon) Az ECB elnökét aggasztja az euró gyengélkedése Erősödő kamatemelési várakozások Európában A tegnapi EU-pénzügyminiszteri értekezlet résztvevőinek többsége úgy nyilatkozott, hogy nem lát okot az aggodalomra az euró gyengülése mi­att, de Wim Duisenberg, az ECB elnöke arra figyelmeztetett, hogy az árfolyam további süllyedése veszélyezteti az inflációs célok elérését. Némileg erősödött az euró a dol­lárhoz képest azt követően, hogy Wim Duisenberg, az Európai Köz­ponti Bank (ECB) elnöke a pénz­ügyminiszteri értekezleten leszö­gezte: a közös európai pénz továb­bi gyengülése veszélyeztetheti az ECB árstabilitással kapcsolatos céljait, azaz növelheti az inflációt. A most már tartósan a dollárpari­tás alatt levő euróárfolyam a kije­lentést követően 98,00-ról 98,26 centre erősödött. Az ECB kormány- zótanácsaiieffrapután ül össze, és elemzők valószínűsítik, hogy a je­lenleg 3 százalékos irányadó ka­mat emelésére szánja el magát. (Az ECB döntését feltehetően befolyá­solja majd USA jegybankjának szá­mító Federal Reserve nyíltpiaci bi­zottságának lépése; a ma és holnap ülésező bizottságtól az elemzők legalább 25 bázispontos kamat­emelést várnak.) Az eurózóna pénzügyminisztere­inek többségét kevésbé aggasztja a gyenge euró: az értekezlet előtt a legtöbben úgy nyilatkoztak, hogy nincs szükség rendkívüli lépések­re a közös valuta megerősítése ér­dekében. (Folytatásba 2. oldalon) 0'í Hg I Nem ritka a napi két-három orvoslátogató Átrendeződtek az elmúlt években a gyógyszer- és gyógyhatású ké- szítményeket gyártók milliárdos nagyságrendű reklámkiadásaiig élre r Béres RTTugrott, a néhány eve még „csodaszámba” menő Pharmavit-költés pedig csökkent. A szakértők ennek okaként a Plussz termékek olcsó kategóriába kerülését említik. A vényköteles, gyógyszerek népszerűsítésére kialakult orvoslátogató-hálózatok akár napi két-háromszor Is kopogtatnak az orvosok ajtaján, de ^néhány éve még gyakori nagy értékű ajándékok (mobiltelefon, autó) mára már csak a kiváltságos helyzetben levőket illeti meg. A Béres Rt. három éve árbevéte­lének 25 százalékát fordítja rek­lámra és marketingre, ennek 90 százaléka célozza meg a fogyasz­tókat, 10 százaléka pedig a szak­ma felé irányul - mondta lapunk­nak Major Ferenc vezérigazgató. Ezt az arányt elsősorban az ala­pozza meg, hogy a társaság termé­kei között csak gyógyszernek nem minősülő (azaz nem vényköteles) készítmények vannak. A fogyasz­tókhoz elsősorban a televízión ke­resztül fordulnak reklámokkal, ezt követik a sajtóban, az eladáshe­lyeken és az óriásplakáton közölt hirdetések. Az orvosszakma köré­ben a termékek népszerűsítését és bemutatását a szakmai lapokban közölt hirdetésekkel és cikkekkel oldja meg a Béres Rt. Orvosláto­gatókat eddig nem foglalkoztatott $ társaság, ez azonban 2000-től megváltozik. Egyelőre 10 fővel indítanak, akik tevékenységére összesen éves szinten 100 millió forintot fordít a Béres. Az or­voslátogatók munkájának haté­konyságát nem tudják objektív módon mérni, így közelítő ada­tokhoz piackutatással próbálnak hozzájutni. Az új termékek bevezetésére szánt támogatás nagyságát annak alapján dönti el a Béres Rt., hogy mekkora a készítmény várható pi­aci sikere. Az Actival vitamintab­letta bevezetésére például 400 millió forintot költöttek, s az első teljes évben 800 millió forint ár­bevételt könyvelhetett el a cég a termék eladásából. (Folytatás az I. oldalon) A karácsonyi szezon 200 ezer készülék, il szolgáltatások ára m a januári fogyaszt/ Ugyancsak bekeni számítógépek ára, nem tudni, mekkor; A fogyasztói kos; gyeit gyógyszerek s. lyi 40-50-ről idén 45 dik, ami csökkenti az tilitását egy-egy gy< port árváltozásakor. Az évente szokásos laton túl idén a fogya. ba bekerül a mobiltek számítógépek és jelentő a megfigyelt gyógyszereF (Folytatása Ajánlat az újraindít. Üzemszünet a DAM-ban c­A NAPI Gazdaság információi sze­rint mától telies iiz<>m”iin«‘t--”n~ a Diósgyőri Acélművek (DAM) Rt -nél, már a hengersorok sem működnek. A termelésben dolgo­zókat szabadságra küldte a cég, amelynek újra összehívták a sze­mélyi kérdésekről is döntő rend­kívüli közgyűlését. Tudomásunk szerint eov magyar céokör. amelynek a Rába is tagja, jelez­te: hajlandó lenne biztosítani 2 milliárd forintot a termelés újra­indítására. ------­------------------------­A termelését elsősorban pénz­ügyi okok miatt szüneteltető DAM az acélgyártás megindítását előbb január 24-re, majd később január 31-re tervezte. Információink sze­rint ez február 17-re tolódott. Kér­dés persze, hogy akkorára rende- ződik-e annyira a cég pénzügyi helyzete, hogy alapanyagot tudja­nak venni az elektrokemence táp­lálására és az Émász Rt. kap-e ga­ranciát vagy pénzt a 700 millió fo­rintot meghaladó kifizetetlen áramszámlákra. Amennyiben igen, ismét biztosítja majd a DAM-nak az áramszolgáltatást, amelyet január 26-án függesztett fel. r, , (Folytatás at 5. oupALpN) ■III 1 9 771217 550022 ll Átdolgozták törvénymódosító javaslatukat^ kisgazdák jU Béres Rt. elhúzott a reklámköltésben

Next

/
Thumbnails
Contents