Napi Gazdaság, 2000. július (10. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

ÁRA: 128 Ft_______________WWW.NAPI.HU [ 2000. JÚLIUS 1., SZOMBAT X. ÉVFOLYAM 152. (2637.) SZÁM CEGu gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP ÓtJ A Mól megtárgyalja a kormány ajánlatát Mosonyi György, a Mól vezérigazgatója elis­merte, hogy az olajtársaság a korábbi évek ala­csony importárainak köszönhetően rendelkezik 20 milliárd forint tartalékkal, de ez igen kevés az idén várható 90-100 milliárdos veszteséghez viszonyítva. A jelenlegi helyzet azonban szerin­te még kezelhető. A vállalat a jövőben szigorúb­ban figyelemmel kíséri cash-flow-ját, felülvizs­gálja tőkeberuházási programját és leállít min­den olyan fejlesztést, amely nem a növekedést szolgálja, továbbá felgyorsítja az alaptevékeny­séghez nem tartozó üzletágak leépítését. Az igaz­gatóság a július 6-i ülésén vitatja meg a kor­mánynak a gázüzletág megvásárlására vonatko­zó ajánlatát. MWH 7. oldal lőzsdék-piacok BÉT: hullámvasúton a BUX A pozitív nyitás után a BUX rövid idő alatt 130 pontot zu­hant, de végül 2 pont híján csütörtöki értékén zárt. A Merrill Lynch jobb besorolása ellenére nem állt helyre a befektetők bizalma a Mól iránt. A blue chipek közül emel­kedett a Matáv, a BorsodChem és a Richter árfolyama, a TVK és az Egis viszont tetemes árfolyamcsökkenéssel fe­jezte be a napot. Származékos: óriási Mol-forgalom A decemberi BUX-lejárat elszámolóára 77 ponttal, 8725 pontra emelkedett. Csaknem egymilliárdos forgalom mel­lett 2, illetve 1 százalékkal gyengült a Mól határidős jegy­zése. A BÁT devizaszekciójában a dollár- és a jen­elszámolóárak csökkentek, az euró stagnált. . Külföld: a távközlési részvények napja A Wall Streeten a Dow Jones és a Standard & Poor's 500 csökkenéssel, a Nasdaq Composite viszont emelkedéssel nyitott. Londonban 1, Frankfurtban 0,3, Párizsban 0,7 szá­zalékos erősödéssel zár az index, elsősorban a távközlési és a vegyipari részvények jó szereplésének köszönhetően. A tokiói Nikkei mérsékelt csökkenéssel fejezte be a napot. Forintpiac: zárt a júniusi periódus A forintpiacon a tartalékolási periódus végén a várakozá­soknak megfelelően a jegybank egynapos betéti kamatai­nak közelében, 9-9 1/8 százalékon zárták az overnight kamatok. A devizapiacon alacsony aktivitás mellett nem változott a forint sávon belüli helyzete. A déli zárásban az intervenciós sáv erős oldalán, a centrumtól 2,09-2,10 százalékra állt az árfolyam. A másodlagos állampapírpia­con a két leghosszabb futamidő kivételével kismértékben, 3-4 bázisponttal csökkentek a referenciahozamok. BÁT: drágult a búza és a kukorica A búza elszámolóára decemberre 50 forinttal csökkent, míg az augusztusi kivételével az összes többi határidőre emel­kedett, 10-250 forinttal. A takarmánybúza jegyzése au­gusztusra 500 forinttal alacsonyabban, decemberre viszont 200 forinttal magasabban zárt. A kukorica minden terminre drágult, 110-800 forinttal. A napraforgómag elszámoló­ára decemberre 400 forinttal erősödött, ezzel szemben márciusra 600 forinttal esett. A repcemag ára augusztus­ra limittel, 800 forinttal zuhant. Budapesti tőzsdeindex 8318,30 pont (-2,47) 1 euró (Budapest) 260,04 Ft (-0,019 1 USD (Budapest) 271,76 Ft (-1,39) FTSE-100 (London) 6312,70 pont (+73,70) Xetra DAX (FrankfurtT 6894.76 pont (+20,22) Euró/dollár 0,9553 USD (+0,0034) Font/dollár 1,5162 USD (-0,0026) Arany d uncia) 288,15 USD (-1,60) Brent (1 hordó) 30,87 USD (+0,07) A közép-kelet-európai térség gazdaságai az EIU előrejelzése szerint idén átlagosan 3,7 szá­zalékkal nőnek. Gyorsuló növekedés... A gyógyszerárak befagyasztá­sáról szóló rendelet valamennyi forgalomban lévő termék árát rögzíti a következő 180 napra. Mostantól..J^los^emylni...nK A Fővárosi Önkormányzat nyílt pályázatot ír ki a tulajdonában lévő csőrendszer bérleti konstruk­cióban történő hasznosítására. A Fővárosi... h ^ ^ 3 Y ÖT Szakmai és pénzügyi befektetőt vár a társaság A ÁJ Több lépésben értékesítenék a Malév részvényeit u Alaptőke-emeléssel végrehajtott privatizációt javasol a Malév részvé­nyeinek értékesítéséről készült előterjesztés. A légitársaság papírjait ä térvek szerint több lépcsőben értékesítenék, az első kör után a rész­vények 50 százaléka plusz egy szavazatinaradna állami tulajdonban. r T j terjesztés szerint. Az első, alaptő­ke-emelés mellett végrehajtott privatizáció után a Malév Rt. rész­vényeinek 50 százaléka plusz egy szavazat maradna állami tulaj­donban. (Jelenleg a 7,692 milliárd forint alaptőkéjű társaság részvé­nyeinek csaknem 97 százaléka fö­lött gyakorol tulajdonosi jogokat az ÁPV Rt., a fennmaradó hánya­don a kisbefektetők osztoznak). A második lépés után - a privatizá­ciós törvény szerint - 25 százalék plusz egy szavazatra csökkenne az állami tulajdonrész, de a társaság részvényeinek 50 százalék plusz egy szavazata Magyarország kétol­dalú légügyi megállapodásainak figyelembevételével továbbra is magyar tulajdonban maradna. Ez­által mégmaradna a társaság nemzeti fuvarozó jellege. (Folytatás az 5. oldalon) Derűlátásra adnak okot a végső felhasználás összetevői Az előzetesnél valamivel kisebb a GDP első negyedévi bővülése Az első három hónapban 6,6 szá­zalékkal nőtt Magyarországon a bruttó hazai termék (GDP), ami 0,2 százalékponttal marad el az előzetesen megadottól - közölte tegnap a Központi Statisztikai Hi­vatal (KSH). Á végső felhasználás összetevői közül mind a lakossági és a közösségi fogyasztás, mind a beruházás az elemzők várako­zásai szerint alakult. A felhasználásból becsülve az előző év azonos időszakához ké­pest 6,6 százalékkal bővült a GDP az első negyedévben, ami az elemzők várakozásainak megfe­lelően 0,2 százalékponttal marad el az előzetes, a termelési oldal­ról számolt adattól (NAPI Gazda­ság, 2000. június 30., 1. oldal). Az elmúlt év első negyedében a nö­vekedési ütem 3,5 százalék volt, a megelőző negyedévben pedig 5,9 százalék. Török Zoltán, a Raiffeisen Értékpapír elemzője szerint mi­vel a gazdaság erő­teljes és kiegyensú­lyozott bővülése el­sősorban a kivitel­orientált feldolgozó- ipar teljesítményé­nek köszönhető, a növekedési kilátások is biztatóak. A ma­gyar exporttermékek első számú felvevőpiaca, az Eu­rópai Unió (EU) ugyanis vélhető­en középtávon is stabil keresletet támaszt. (Folytatás á 3. oldalon) \ 9 H 'JSA A hőség és a balkáni béke tovább javíthatja a nyári áfabevételeket Kitart-e az adóbevételek növekedési üteme? Júniusban várhatóan nem ismétlődik meg az áfabevételek májusi növe- TtéjTési üteme, ennek ellenére havi átlagban a tervezettnél 10 milliárddal több áfa folyik be. Tavaly a kedvezőtlen körülmények miatt elmaradt a tervtől az éves áfabevétel, ám idén a jelek szerint minden a központi büdzsé felett őrködő Pénzügyminisztérium (PM) kezére játszik. a zuuu-es ev roppant Kegyera kormányhoz, aminek köszönhe­tően az első öt hónapban az éves előirányzat 47,3 százaléka be­folyt (tavaly júniusban a közpon­ti költségvetésbe 80,9 milliárd forint áfa folyt be, így az első hat hónapban beszedett 430,5 milli­árd forinttal az éves előirányzat 43,7 százalékát birtokolta a bü­dzsé). A déli határszélen béke ho­nol, az infláció 9 százalék körüli értéknél megmakacsolta magát, az időjárás pedig évszázados me­legrekordokat döntögetett az utóbbi hetekben. Az üzemanyag­fogyasztás a magas árak miatt ugyan elmarad a várttól, ám ez inkább a jövedéki adóbevételt mérsékli. Külön említést érdemel a kiskereskedelmi forgalom, amelynek az alakulása nagyban befolyásolja az áfabevételeket. A KSH szerint áprilisban nem nö­vekedett az egy évvel korábbihoz képest a kiskereskedelmi forga­lom, ám az előző évihez hasonló tendencia ellenére az áfabe­vételek idén nemhogy elmarad­nának, de szédületes tempóban növekednek. (Folytatás a 3. oldalon) Megmaradnak a márkanevek Fuzionált három cseh sörgyár A Plzensky Prazdroj, a Pivovar Radegast és a Pivovar Veiké Popovice sörgyárak részvényesei a tegnapi közgyűlésen jóváhagy­ták a három cég fúzióját. A három sörgyár egyesülésével létrejött vállalat, amelynek neve Plzensky Prazdroj lesz, 1,962 milliárd korona alaptőkével ren­delkezik, és a cseh sörpiac több mint 40 százalékát ellenőrzi. A korábbi márkanevek megmarad­nak, vagyis továbbra is kapható lesz a Velkopopovicky Közel, a Radegast, a Pilsner Urquell és a Gambrinus. A három cég eddig is szoros kapcsolatban állt egymás­sal, hiszen a Plzensky Prazdroj a Pivovar Radegast részvényeinek 95,88 százalékát birtokolta, míg a Pivovar Radegast a Pivovar Veiké Popovice részvényeinek 85,04 százalékát birtokolja. A há­rom sörgyár tavalyi együttes ter­melése 7,703 millió hektoliter sör volt. Az ügylet mögött a világ harma­dik legnagyobb sörgyártója, a dél-afrikai South African Bre­weries (SAB) áll, amely 1999 ok­tóberétől a Plzensky Prazdroj és a Radegast tulajdonosa. A SAB adja a három sörgyár közös vezérigaz­gatóját is. A Plzensky Prazdroj nettó nyeresége tavaly 494 millió korona volt, ami jelentős javulás az 1998-as 181 millió korona utám Legnépszerűbb márkája a Gambrinus, amelyből 1999-ben 3,421 millió hektolitert adtak el. A Pivovar Veiké Popovice tavaly 90,924 millió korona nyereséggel zárt az egy évvel korábbi 114,8 millió koronás veszteség után, míg a Pivovar Radegast vesztesé­ge tavaly 105,5 millió, 1998-ban 253,8 millió korona volt. s. z. USD-kötvények 6,8% hozammal Euro-kötvények 4% hozammal megvásárolhatók. ^ -J Info: 327-0541 | NÉMET A Deutsche Balaton Csoport tagja Budapesti Értéktőzsde alapító tagja 1052 Budapest, Fehérhajó u. 8-10. Telefon: (+36-1)327-0540 7621 Pécs, Hunyadi ut 2/A Telefon: (+36-72)512-470 3530 Miskolc, Arany Corvin üzletház II..emelet Telefon: (+36-46) 500-170 HL FÉKTETE 6. oldal HÉTFŐN Mene Jzserkereső 6. oldal Agrárium 7. oldal Befektető melléklet ingatlan- és műtárgypiac! oldalakkal Elégedetlen az IMF Ukrajna nem kap hitelt Eredménytelenül zárultak tegnap az IMF-küldöttség kijevi tárgyalá­sai, így a nemzetközi pénzintézet egyelőre nem újítja fel a koráb­ban befagyasztott, 2,6 milliárd dolláros hitel folyósítását. Az IMF Kijevben járt küldöttsé­ge az ukrán kormány várakozá­saival ellentétben nem javasolja az igazgatótanácsnak a tavaly szeptemberben a reformok elma­radása miatt befagyasztott három évre szóló, 2,6 milliárd dolláros hitel folyósításának felújítását. A kijevi vezetés által őszre várt köl­csönök átutalására így leghama­rabb az év vége felé kerülhet sor, amennyiben a Valutaalap elége­dett lesz a feltételek teljesítésé­vel. Ihor Mityukov pénzügymi­niszter ennek ellenére tegnap úgy nyilatkozott: annyira közel vannak a megállapodás létrejöt­téhez, hogy az IMF szeptember­ben várhatóan jóváhagyja az új hitelprogramot. \ / ^(fo^TATÁS A 2. oldalon) Romániai tervek A Funk vevő a Bihari Naplóra A magyar lapokat is birtokló FiiiiIl. Verlag romániai leányvállalata, a— Forum Kiadó-^ korábbi sikertelen ajánlata ellenére ismét érdeklődik — a romániai Bihari Napló című úl- ság iránt. A társaság tervei között más magyar nyelvű romániai lap / / megvásárlása is szerepel, jr (ej Bővítené romániai érdekeltsé­gi körét a Fórum Kiadó, amely a Magyarországon az Észak-Ma- gyarország, a Kelet-Magyaror- szág és a Hajdú-Bihari Napló na­pilapot, valamint a Tipp, illetve a Vasárnapi Újság hetilapot tulaj­donló Funk Verlag leánycége. Ko­vács Géza, a Fórum Kiadó ügy­vezető igazgatója a magyar nyel­vű, 18 ezer példányban nyomott, ám átlagosan csak 5-6 ezer előfi­zetői szerződést magáénak tudó Bihari Napló esetleges megvásár­lásával kapcsolatban elmondta: az erdélyi újság részvényeseit képviselő héttagú bizottság júli­us közepén kezdi el a tárgyaláso­kat az osztrák anyavállalat bevo­násával, aminek legkésőbb de­cember 31-ig be kell fejeződnie. (Folytatás az 5. oldalon) A NAPI Gazdaság értesülései szerint több fázisban értékesíte­nék a Malév Rt. állami tulajdon­ban lévő részvényeit a többségi tulajdonos Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Rt. által készí­tett, már a kormány előtt lévő elő­II 00152 9 771217 550060 Ü H

Next

/
Thumbnails
Contents