Napi Gazdaság, 2002. május (12. évfolyam, 84-104. szám)

2002-05-02 / 84. szám

ÁRA: 178 Ft WWW.NAPI.HU I 2002. MÁJUS 2„ CSÜTÖRTÖK XII. ÉVFOLYAM 84. (3159.) SZÁM PEUl gazdaság ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP NAPI _ A vezető üzleti hírszolgáltató! Percenként frissülő gazdasági hírek Csődfigyelés Tőzsdei társaságok részletes adatai Bankkártyaválasztó Cégradar 30 000 cég adataival Lakáshitel-választó www.napi.hu Kattintson ránk! Részvénytársasággá alakult a BÉT Alig négy hónappal az átalakulást lehetővé tévő tőkepiaci törvény hatálybalépése és 12 év­vel a sui generis szervezetként való megalaku­lása után keddi közgyűlésén részvénytársaság­gá alakult a Budapesti Értéktőzsde. A tavalyi évét 72 millió forint veszteséggel záró tőzsde az elszámolóházban meglévő 25 százalékos - ed­dig jelképes áron nyilvántartott - tulajdonát 2,37 milliárd forintra felértékelve 4,588 milli­árd forintos saját tőkével alakult át rt.-vé. Az új társaság tőkéjét 5,5 millió darab, egyenként 100 forintos dematerializált részvény képvise­li, amelyek 55 tulajdonos (ebből 34 tőzsdetag) kezében vannak. A közgyűlés megválasztotta az új, öttagú tőzsdeigazgatóságot is, amelyben három bróker, egy kibocsátói vezető és egy in­tézményi befektető kapott helyet. Az elnöki posztra megfigyelők szerint Jaksity György a legesélyesebb. 11. oldal lozsdék-piacok BÉT: hárompontos emelkedés A BUX kedden nem egészen 3 pontos emelkedéssel, 8674 ponton fejezte be a kereskedést. A vezető papírok közül az OTP 0,8 százalékkal gyengült, a Mol, a Matáv és a Richter viszont erősödéssel zárt. Az Édász árfolyama 30 százalékkal emelkedett és magával húzta a többi áram- szolgáltató-papírt is. A negyedéves gyorsjelentését köz­zétevő Globus csaknem öt százalékkal drágult. Gökkent a fogyasztói bizalom az Egyesült Államokban A Hírközlési Döntőbizottság eddig wm öt vitas ügyet vizsgált n az Electro World n Soroksáron nyitja meg következő magyar áruházát Orbán megvenné a Mól gázüzletágát A kormány még gyorsan eladja az állami földeket Az Orbán-kormány keddi döntésével, miszerint azonnali hatállyal ver­senytárgyalás keretében értékesíteni kívánja az állami tulajdonban lévő földeket, kész tények elé akarja állítani a következő kabinetet. Teszi ezt állítása szerint annak érdekében, hogy a több száz hektár ne kerüljön jogi személyek kezébe, mint ahogyan azt esetleg a következő kormány tenné. A lépést az MSZP és az SZDSZ is határozottan ellenzi. Orbán Viktor miniszterelnök arra is lát reményt, hogy a Mól gázüzletágának megvásárlásról még ez a kormány állapodjon meg az olajtársasággal. A kormány azonnali hatállyal értékesíteni kívánja az állami tu­lajdonban lévő földterületet, még abban az esetben is, ha az haszonbérlettel terhes. A kor­mány keddi döntése több száz­ezer hektár földterületet érint - mondta Orbán Viktor miniszter­elnök a kabinet keddi ülését kö­vető sajtótájékoztatón. A kor­mány kész helyzet elé kívánja ál­lítani a következő kabinetet, va­gyis nem szeretné, ha jogi szemé­lyek kezére kerülne az említett földbirtok, ehelyett azt akarja el­érni, hogy az elővásárlási jog fi­gyelembevételével a helyben lakó családi gazdaságokat gyarapítsa ez a földmennyiség. Orbán el­mondta, hogy várhatóan a jövő héten jelenik meg az értékesítés­re vonatkozó hirdetmény, ami után 30 nappal megtörténhet a versenytárgyalás. (Folytatás a 3. oldalon) Márciusra 182 millió euró hiányt prognosztizálnak az elemzők Nagyrészt a fogyasztás bővülése dobja meg az importot A NAPI Gazdaság elemzői konszenzusa szerint márciusban 182 mil­lió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg, az árusoron pedig 195 millió euró deficit halmozódott fel. A szakértők úgy vélik, hogy az első negyedév erőteljes külkereskedelmi egyenlegromlása nagyrészt a fogyasztás bővülésével hozható összefüggésbe, ami mögött a di­namikus bérkiáramlás áll. Az adatokat pénteken hozza nyilvánosságra a Magyar Nemzeti Bank (MNB). A lapunk által megkérdezett elemzők szerint márciusban 182 millió euró deficit halmozódott fel a folyó fizetési mérlegben, azaz az első negyedév kumulált hiánya megközelítette a 800 millió eurót. A szakértői prognózisok 142 mil­lió euró és 221 millió euró között szóródtak. Tavaly márciusban 48 millió euró folyó deficitet jegyzett fel a jegybank, az első negyedéves statisztika akkor összesen kevesebb mint negyedmilliárd euró hiányt mutatott. A lapunk által megkérdezett elemzők átlagos előrejelzése sze­rint az év harmadik hónapjában a fizetési mérleg árusora 195 millió euró hiányt mutatott, szemben az egy évvel korábbi 106 millióval. A legderűlátóbb szakértő 162 millió euróra, a legborúlátóbb pedig 242 millióra becsülte a külkereskedel­mi hiány mértékét. (Folytatás a 3. oldalon) KUMULÁLT HAVI FOLYÓ HIÁNY 2001.111. VII. XI. 2002.111. Forrós: MNB, NAPI Gazdaság prognózis Jövőre félmilliárdos forgalmat terveznek Külföld: megszakadt a negatív trend Kedden a kedvező amerikai makroadatok közzététele után több mint egy százalékkal emelkedtek az indexek a ten­gerentúlon, amit követtek a nap folyamán még mínusz­ban lévő európai indexek is. Tegnap csak a New York-i és a londoni tőzsde volt nyitva, a FTSE lapzártánkig tovább emelkedett és Amerikában is szolid pluszban voltak az irányadó indexek. Pénzpiac: esett a bankközi kamat A bankközi devizapiacon a forint kedden kissé erősödött, délután az intervenciós sáv közepétől számított 12,01 szá­zalékon állt, ami 14 bázispontos javulás hétfőhöz képest. Meglepetést okozott a bankközi forintpiac: míg hétfőn 9- 10 százalék közé emelkedett az overnight hitelek kama­ta, most erősen esett, évi 7,30 százalékon is kötöttek üz­letet. Az MNB kéthetes betétjébe ezúttal jóval kevesebb pénzt helyeztek el, mint a lejáró állomány. A három hó­napos hátralevő futamidejű diszkontkincstárjegyek aukci­óján évi 8,36 százalék volt az átlaghozam. I NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 8673,56 pont (+2,88) BÁT-búza (május) 23 320 Ft (-160) BÁT-kukorica (május) 20 910 Ft (-360) 1 euró (Budapest) 243,70 Ft (+0,61) 1 USD (Budapest) 269,75 Ft (+0,75) FTSE-100 (London) 5125,50 pont (-40,10) Xetra DAX (Frankfurt) 5041,20 pont (+33,10) Euró/dollár 0,9064 USD (+0,0059) Font/dollár 1,4620 USD (+0,0040) Arany (1 uncia) 308,20 USD (-1,50) Brent (1 hordó) 25,92 USD (-0,55) Beszállt a magyar irodabútor-piacra az amerikai Haworth Lapunk információja szerint a világ második legnagyobb iroda­bútorokat gyártó cége, a Haworth a közelmúltban megvásárolta a svájci Elan Florian Weber AG-t. Egyidejűleg az amerikai társaság hozzájutott az Elan magyarorszá­gi leányvállalatához, az Elán Iro­dabútor Kereskedelmi (EIK) Kft.- hez is. Szmodis Mária, az EIK ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, hogy a társaság a ne­vét Haworth Hungary (HH) Kft.- re változtatta (ennek bejegyzése még folyik a cégbíróságon). A cég a közelmúltban az AIG/Lin- coln által építtetett budai Alkotás Pointban vett bérbe egy 340 Egy kollekció a Haworth kínálatából négyzetméteres irodát és bemu­tatótermet, ide tette át a székhely­ét is. Szmodis szerint a HH jövő­re mintegy félmilliárd forintos forgalommal számol, és néhány éven belül a három legna­gyobb irodabútor-impor­tőr közé kíván kerülni. Az anyavállalat éves for­galma meghaladja az 1,9 milliárd dollárt, ebből 400 milliót ad az európai gyártórészleg. Európá­ban a cégnek 13 gyára van, és Szmodis elmon­dása szerint a HH fogja eldönteni, hogy melyik gyárból milyen típusú bútorokat hoznak majd. A társa­ság a közeljövőben nem kíván gyáregységet telepíteni Magya­rországra, várhatóan új bemuta­tótermet sem nyit. B. A. Nem enyhült a munkanélküliség Közelít zz ECB-célkitűzéshez az eurózóna inflációja Az eurózónában áprilisban 2,2 százalékra süllyedt az infláció, ami igazolja az ECB előrejelzését, miszerint az áremelkedés üteme közép­távon 2 százalék alá csökken, egyben lehetőséget ad a banknak, hogy kivárjon a monetáris szigorítással. A munkanélküliség válto­zatlanul magas maradt a térségben. A 12 havi infláció az Eurostat előzetes adatai szerint áprilisban a négy hónapos mélypontot jelentő 2,2 százalékra süllyedt az euró­zónában a márciusi 2,5 százalék­ról. A Reuters elemzői konszenzu­sa 2,2, a Dow Jonesé 2,3 százalé­kos inflációt valószínűsített. A szak­értők egy része attól tartott, hogy az utóbbi három hétben végbe­ment 8 százalékos olajár-emelke­dés begyűrűzik a fogyasztói árak­ba, de a magasabb energiaköltsé­gek nem hatottak különösebben az inflációra. A szakértők egy ré­sze ezért most már azt sem tartja kizártnak, hogy az infláció május­ban az Európai Központi Bank (ECB) által középtávra célul kitű­zött 2 százalékra csökken. A lefelé mutató trend egyúttal igazolja az ECB vezetőinek nem is olyan régen még erős kétkedéssel fogadott előrejelzését, hogy az inf­láció hamarosan 2 százalék alá Süllyed. (Folytatása2. oldalon) lltl ?ftll UDclíKjyíílo Friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről a NAPI Gazdaságban Vezetőváltás Ózdon Megegyezés a DAM-nál Miután sikerrel járt a több na­pon át tartó bértárgyalás, elma­rad a mára meghirdetett kétna­pos általános sztrájk az olasz Cogne tulajdonában lévő DAM Steel Rt.-nél. A munkavállalók vé­gül elfogadták a diósgyőri kohá­szati cég ajánlatát, amely szerint januárig visszamenőleg 4, július elsejétől pedig további 4 száza­lékkal emelik a béreket. A három szakszervezeti tömörülés szerint azért álltak el az eredetileg 10 százalékos követeléstől, mert fon­tosabbnak érezték a tavalyi évet 2,5 milliárd forint veszteséggel záró társaság fennmaradását. Lapunk értesülése szerint a má­sik borsodi kohászati cég, a né­met Max Aicher GmbH többségi tulajdonában lévő Ózdi Acélmű­vek Kft. is nehézségekkel küzd. Erre utal az is, hogy áprilisban váratlanul menesztették posztjá­ról Stefan Biritz ügyvezető igaz­gatót. Illésy Sándor Aláírták a szerződést Megveszi a GM a Daewoot A General Motors több mint egy- milliárd dollárért megveszi a dél­koreai Daewoo Motor egy részét és átvállal adósságaiból. A szer­ződés ünnepélyes aláírásának helyszínét módosítani kellett a szakszervezetek által szervezett tiltakozó demonstráció miatt. A General Motors Corp. a ked­den aláírt szerződés értelmében 1,17 milliárd dollárt ad az egy­kor vezető dél-koreai autógyár, a Daewoo Motor Co. legértéke­sebb vagyonelemeiért, beleértve az átvállalt adósságokat is. A GM és partnerei 400 millió dollárt fizetnek készpénzben a létrehoz­ni tervezett vegyesvállalat rész­vényeinek 67 százalékáért, míg a fennmaradó 33 százalék 197 millió dollár fejében a Korea Development Bank által képvi­selt hitelezői csoport tulajdoná­ba kerül. Az amerikai konszern 573 millió dollár adósságot vál­lal át, ezenfelül 385 millió dol­lár értékű raktárkészletet is át­vesz. A megállapodásra azután ke­rült sor, hogy korábban a kisze­melt „kérő”, a Ford visszalépett a Daewoo megvásárlásától. Ugyanakkor nem valósult meg a hitelezők álma a cég egyben tör­ténő eladásáról. (Folytatása7.oldalon) MAI SZÁMUNKBAN NAPI Hírverő 8. oldal Energia 9-10. oldal

Next

/
Thumbnails
Contents