Napi Gazdaság, 2002. június (12. évfolyam, 105-124. szám)

2002-06-03 / 105. szám

C Ö21 gazdasag ÜZLETI HÍRLAP Lakáshitel 12.65%-fóíl wwvv, ieb.hu Inter Európa Bank Rt, Korrekció után jöhet a fellendülés a BÉT-en A választások második fordulója óta igencsak gyengélkedik a hazai részvénypiac, a BUX pénte­ken már április eleji szintjére hullott vissza. Az okok a nem túl kedvező nemzetközi környezet mel­lett a hazai makrogazdasági helyzettel kapcsola­tos aggodalmakban keresendőek. Az előző kor­mány kiköltekezése, az új igencsak drága ígére­tei egyaránt felerősítették az egyensúlyromlással kapcsolatos félelmeket. Hasonló makrogazdasá­gi kockázatok miatti korrekciót egyszer már át­élt a hazai részvénypiac 1999-ben, akkor az orosz válság utáni felfelé menetelt akasztotta meg a ki­alakuló bizalmatlanság, s okozott 15-20 százalé­kos árfolyamesést a Budapesti Értéktőzsdén. Ugyanakkor, ha a félelmek eltúlzottnak vagy alap­talannak bizonyulnának, nem lenne igazi akadá­lya annak, hogy a tavaly szeptemberben megin­dult áremelkedés folytatódjon. 13. oldal Tozsdék-piacok BÉT: újra a vegyipar emelkedett A magyar GDP-adat pénteken elkedvetlenítette a befek­tetőket. A BUX napi minimumát kevéssel felülmúlva 8115 ponton fejezte be a kereskedést. A hét végére ismét be­leerősítettek a vegyipari papírok, a BorsodChem 5,2, a TVK 2,7 százalékkal kapaszkodott magasabbra. A vezető rész­vények közül az OTP 3,5, a Matáv 1,1 százalékot veszí­tett értékéből, miközben a Mol 1, a Richter 0,3 százalék­kal erősödött. Külföld: magához tért a dollár Ä kedvező amerikai makroadat-áradat hatására pénteken végre beindult a vételi hullám a Wall Streeten, ám a nap végén már szó sem volt rallyról, sőt, a Nasdaq Composite süllyedéssel zárt. Nyugat-Európa vezető részvényindexei - a tech-szektor papírjainak látványos pozitív korrekciója, il­letve a távközlési és olajipari részvények drágulása nyomán - emelkedéssel fejezték be a napot. A japán jegybank egy hónapon belül immár harmadszor avatkozott be a deviza­piacon: a jeneladások hatásosnak bizonyultak, a jen/dollár árfolyam 124 fölé ugrott. Devizapiac: erős maradt a forint Ä vártnál rosszabb GDP-adat ellenére pénteken is tartani tudta 12 százalék feletti árfolyamát a forint a bankközi piacon. A dollár árfolyama követve a nemzetközi trendet itthon is tovább esett. A tartalékolási periódus utolsó nap­ján nem változtak a 7,5 százalékos egynapos árak a fo­rintpiacon. Csendes kereskedési nappal zárta a hetet az állampapírok másodlagos piaca is, a referenciahozamok a hozamgörbe rövid oldalán lényegében nem változtak, a hosszú oldalon pedig 3-4 bázisponttal csökkentek. A futbail-világbajnokság komoly gazdasági károkat okoz WS% A Medgyessy-kormány négyszázmilliárd forintról döntött első ülésén n NeoPhone Rt.-re keresztelte át az Internettót az EuroWeb Rt. n A feldolgozóipari cégek továbbra sem hqjlandók beruházni A GDP csupán 2,9 százalékkal bővült az első negyedévben A magyarországi GDP 2002 első negyedévében, az elemzői várako­zásoktól lényegesen elmaradva, csupán 2,9 százalékkal nőtt. A negyedéves dinamika utoljára 1997-ben volt 3,0 százalék alatt. A beruházások volumene viszont meglepően jól alakult, a 8,6 szá­zalékos bővülést főleg az erőtel­jes állami építési kedv húzta. Az elemzők szerint továbbra is lehet­séges az év egészében a 3,5 szá­zalékos GDP-növekedés. A piaci várakozásoktól alapo­san elmaradva, a magyarországi bruttó hazai termék (GDP) az idei első negyedévben 2,9 százalékkal haladta meg az egy évvel koráb­bit - derül ki a Központi Statisz­tikai Hivatal (KSH) előzetes ada­taiból. A NAPI Gazda­ság elemzői konszen­zusa erre az időszakra 3,3 százalék volt. A végleges adatok sze­rint 2001 negyedik negyedévében a GDP 3,3, az év egészében pedig 3,8 százalékkal gyarapodott az egy év­vel korábbihoz ké­pest. A lassuló dinami­ka a múlt év egészét jellemezte. Tavaly az első ne­gyedév még 4,4 százalékos növe­kedést hozott. (Folytatás a 3. oldalon) A GDP VOLUMENINDEXEI (előző év azonos időszaka = 100) Magyarország agrárgazdasága nem olyan, mint Lengyelországé Sántítanak az EU szerkezetátalakítási érvei Szakértők szerint nem állják meg a helyüket azok a magyar mezőgazda­ság szerkezet-átalakításának szükségességét hangsúlyozó érvek, amelyekkel - a vélt társadalmi feszültségek emlegetésén túl - az Európai Unió iga­zolni kívánja azt, hogy a közvetlen agrártámogatásokat csak a csatlako­zástól számított tízéves átmeneti időszak alatt emelnék a jelenlegi uniós szintre. A nyugat-európai és a magyar agrárgazdaság szerkezete eléggé hasonló, a különféle értelmezés és retorika ellenére Magyarországon és az EU-ban egyaránt a nagyüzemek dominanciája jellemző. A brüsszeli bizottság érvei sze­rint a majdani tagországok azért sem kaphatják meg azonnal a közvetlen mezőgazdasági jöve­delemtámogatások egészét, mert ez - túl azon, hogy a más ágaza­tokban dolgozók jövedelmének lassúbb növekedése miatt társa­dalmi feszültségekhez vezetne - hátráltatná az új tagok agrárgaz­daságának elengedhetetlen szer­kezeti átalakítását. Magyarország vonatkozásában sántít a szerkezeti átalakítás nem megfelelő ütemére célzó érvelés, hiszen nálunk az egy főre jutó mezőgazdasági termőterület több mint kétszerese az uniós át­lagnak - hangsúlyozzák magyar szakértők. (Folytatás a 3. oldalon) Bagóért vennék meg Európa legnagyobb optikaikábel-hálózatát Csődöt jelentett a KPNQwest A KPNQwest NV holland távközlési csoport - a GTS Magyarország Kft. és a GTS Datanet Kft. tulajdonosa - miután egy héttel ezelőtt deklarálta fizetésképtelenségét a rendelkezésére álló védelmi idő alatt nem tudta értékesíteni vagyonelemeit, ezért kénytelen volt csődöt jelenteni. lékos tulajdonukban lévő holland távközlési csoport az eltelt idő­szakban a nagy teljesítményű eu­rópai adatátviteli hálózat kiépíté­se miatt több mint 2 milliárd euró nettó adósságot halmozott fel. (Folytatás a 6. oldalon) A Graboplan kijutott a világbajnokságra Magyar kupola alatt játsszák a focivébé puszani meccseit NAPI adatok Budapesti tőzsdeindex 8115,21 pont (-93,69) BÁT-búza (augusztus) 24 950 Ft (+90) BÁT-kukorica (július) 22 300 Ft (+150) 1 euró (Budapest) 241,15 Ft (-1,80) 1 USD (Budapest) 260,29 Ft (+1,14) FTSE-100 (London) 5085,10 pont (+44,30) Xetra DAX (Frankfurt) 4818,30 pont (+56,34) Euró/dollár 0,9304 USD (-0,0066) Font/dollár 1,4601 USD (-0,0052) Arany (1 uncia) 326,60 USD (+0,60) Brent (1 hordó) 24,48 USD (+0,43) A magyar válogatott nem jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra, magyar vállalat azonban akad a résztvevők között. A vasárnapi Paraguay-Dél-Afrika találkozót a dél-koreai Puszanban a győri Graboplan Kft. által készített ku­pola alatt játszották. A cég köz­reműködik a berlini olimpiai sta­dion fedelének elkészítésében is. Magyar vállalat készítette a dél­koreai Puszan város stadionjának kupoláját. A hatalmas plasztikus teflon bevonatú vásznat és a me­revítő szerkezetet az egykori Gra- boplast-leánycég, a Graboplan Sá­torgyártó és Műszaki Konfekció Kft. gyártotta és szállította a világ- bajnokságra. A kupola alatt 60 ezer férőhelyes stadion húzódik meg. A cég a milliárd forintos nagy­ságrendű beruházást mintegy négy hónap alatt hajtotta végre, ugyan­is a pályázaton nyertes amerikai beszállító kidőlt a sorból: a ren­dezők a munkatempója miatt visszavonták a megbízatást és új beruházó után néztek. Ekkor esett a választás a szintén pályá­zó Grabo- planra, amely rendkívül rövid idő alatt vállal­ta a kupola szál­lítását. (Folytatás a 6. oldalon) A Graboplan már nyert a vében Bővül a pénzkínálat Nagyot esett az euróinfláció Az előzetes adatok szerint a várt­nál kisebb, kereken 2 százalék volt májusban az infláció az euróövezetben, így elemzők azt valószínűsítik, hogy az Európai Központi Bank a pénzkínálat erő­teljes bővülése ellenére sem fog rövid távon kamatot emelni. Az áprilisi 2,4 százalék után má­jusban 2 százalék volt a 12 havi infláció az eurózónában - közöl­te az Eurostat. Az előzetes adat a német és az olasz inflációs muta­tón, valamint az energiaárakon alapuló becslés, így elképzelhető, hogy a végleges szám valamivel magasabb lesz, többek közt a spa­nyol és a holland infláció megug­rása miatt. A Reuters és a Dow Jones által megkérdezett elemzők 2.1 százalékot jósoltak előzőleg. 2 százaléknál alacsonyabb infláci­ót utoljára 2000 májusában mér­tek, majd tavaly decemberben pont 2 százalék volt a ráta. (Folytatás a 2. oldalon) Németek Zalában Bútorgyárat épít a Wili Schillig Új gyártóbázist épít Zalaegersze­gen Európa egyik legnagyobb kárpitosbútor-gyártó csoportja, a német Wili Schillig. Az összesen 3.2 millió euróba kerülő beruhá­zást a társaság magyar leányvál­lalata, a Sitform Bútorgyár Bt. valósítja meg. Döntően az amerikai piacra an­gol stílusú, igényesen kárpitozott bútorok készülnek majd abban az üzemben, amelyet 3,2 millió euró összköltséggel épít fel Zalaeger­szegen a német Wili Schillig - erősítette meg lapunk értesülését Grósz Ervin, Európa egyik legna­gyobb kárpitosbútor-gyártó cégé­nek magyarországi képviselője. (Folytatás a 6. oldalon) MAI SZÁMUNKBAN Műtárgy 12. oldal lyíiJj befektető ingatlanpiaci hírekkel 13-18. oldal ) Q32 csődfigyelő 19-20. oldal ÁRA: 178 Ft www.napi.hu 2002. JÚNIUS 3., HÉTFŐ XII. ÉVFOLYAM 105. (3180.) SZÁM Jj|£ karrier Hétfőn és csütörtökön a Menedzserkeresőben (4. oldal) telefon: 350-3784« fax: 451-0169 e-mail: andreapeter@napi.hu GYORSHÍREK, ÖSSZEFOGLALÓK, EBEPMÉNYMÁTRIX Csődbe ment az Európa legna­gyobb száloptikás hálózatával rendelkező KPNQwest. A holland KPN és az egyesült államokbeli Qwest Communications által 1999-ben alapított, 40-47 száza-

Next

/
Thumbnails
Contents