Napi Gazdaság, 2003. március (13. évfolyam, 43-63. szám)

2003-03-03 / 43. szám

Kevésbé lassult a GDP AZ USA-BAN A NEGYEDIK 2 negyedévben 1,4 százalékkal nőtt a GDP a korábban be­jelentett 0,7 helyett Járai is 2008-ra várja az eurót AZ ELEMZŐK UTÁN AZ MNB 3 elnöke is arra számít, hogy legkorábban öt év múlva válthatja fel a magyar fizető- eszközt az euró Reorganizációs program után KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 5 lesz a Balatoni Halászati Rt., amely jelentős veszteségeket halmozott fel MAI SZÁMUNKBAN EURÓPAI UNIÓ CIKKEINK A 2., 16. OLDALON MŰTÁRGYPIAC 112 ÚJ BUDAPESTI KORTÁRSGALÉRIA INGATLANPIAC 116 BARLANGFÜRDŐ ÉS SZÁLLODA ÉPÜLHET ABALIGETEN JELENTŐS MEGRENDELÉST KAPOTT A NABI Los Angeles közleke­dési vállalata 200 buszt rendel a NABI Rt.-től több mint 138 millió dollár értékben, ám az ügylet csak ak­kor realizálódhat, ha Kalifornia állam újrain­dítja a buszbeszerzési támogatásokat. Az ala­csony padlós, földgáz­hajtású, csuklós autóbuszokra szóló megrendelést egy korábbi szerződéshez kapcsolódó opció lehívásaként ér­telmezik a felek. A Los Angeles-i közlekedési társaság már korábban is jelentős vevője volt a magyar buszgyárnak, amely története legnagyobb, 333 millió dol­láros megrendelését épp a kaliforniai várostól kapta há­rom évvel ezelőtt. A NABI rendelésállománya az elmúlt év végén opciókkal együtt meghaladta a 3000 buszt, ami ér­tékben 960 millió dollár. A társaság idén 1600 autóbusz eladásával számol, árbevételi terve 400 millió dollár. A nyereségtervről csak annyit lehet tudni, hogy a társaság vezetése növekvő üzemi eredményhányadra számít. 7. OLDAL Tőzsdék, piacok ► BÉT: TOVÁBB ZUHAN AZ EGIS Vegyesen mozdultak a hét utolsó napján a részvényárfolyamok, a két legnagyobb, a Mól és a Matáv folytatódó lemorzsolódása miatt a tőzsdei kereskedés hangulatát mégis egyértelműen a besszhangu­lat határozta meg. A Mól 4900 forint alatt zárt és a Matávért sem adtak többet 736 forintnál a nap végén. Valamelyest javult viszont az OTP és a Richter megítélése, miközben újabb zuhanásba kezdett és 6940 forinton zárt az Egis. A kisebb papírok közül viszont 1490 forintra erősödött a Pannonplast és ezer forint fölé került a Rába ára is. ► DEVIZAPIAC: KISEBB KORREKCIÓ Az elmúlt napok erősödése után az euróvételi megbízások is megjelentek a devizapia­con, a forint árfolyama ennek hatására kismértékben, a sávközéptől az erős oldalon 11,79 százalékra gyengült. A forintpiacon a tartalékolási periódus utolsó napján negyed százalékponttal, öt és fél százalékig csökkentek az overnight kamatok. Az állampapírok másodpiacán csendesen telt a nap, a referenciahozamok szinte minden lejáratra csökkentek néhány bázisponttal. * KÜLFÖLD: RALLY A MAKROADATOK NYOMÁN A tengerentúli indexek pénteken szerény emelkedéssel zártak, ám a befektetők a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt továbbra sem mernek nagyobb lépéseket tenni, így a mutatók harmadik veszteséges hónapjukat zárták. Az öreg kontinens piacain azonban a vártnál sokkal jobb amerikai GDP-adat után kitört az eufória, ennek köszönhetően a FTSE-100 2,4, a DAX és a CAC-40 pedig 1,4 százalékos erősödéssel zárta a hét utolsó kereske­dési napját. A dollár árfolyama nem változott számotte­vően az euróval szemben. ADÓJÓVÁÍRÁS: NEM LESZ TÖBB ENGEDMÉNY Önként fizet vissza az APEH *■ MAPI GAZDASÁG Az adóhivatal vállalja, hogy kikeresi azokat, akik kevesebb adójóváírást vettek igénybe, mint amennyi jár nekik és a különbözetet kérés nélkül visszautalja az adózónak - jelentette be Máté Dá­niel, a pénzügyi tárca szóvivője az MDF pénteki adóvitáján. A dolog előzménye, hogy 2002-ben az első nyolc hónapra a jövedelem 10 százalékát, de maximum 24 ezer forintot, az utolsó négy hónap­ra a jövedelem 18 százalékát, de maximum 24 ezer forintot írhattak jóvá a munkavállalók. FOLYTATÁS A 3. OLDALON > NAPI ADATOK Magyarországnak egyértelműen megéri a 2004-es EU- csatlakozás, bár néhány terület megszenvedi a változást - derül ki egy új középtávú elemzésből a belépés több ágazatnak is igen jót tesz majd. > DOMOKOS LÁSZLÓ *• FOTO BLOOMBERG A 2004-es uniós csatlakozás sokkal több előnyt jelent Ma­gyarországnak, mint amennyi hátránnyal jár - derül ki abból a tanulmányból, amely a tag­ság középtávú gazdasági-társa­dalmi hatásai összegzi. A kan­cellária megrendelésére a GKI Gazdaságkutató Rt., a Kopint- Datorg Rt. és a Tárki Társada­lomkutatási Intézet Rt. készí­tette elemzés szerint a belépés az ország felzárkózását segíti, míg a teljes kimaradás szélső­séges esetben súlyos társadal­mi-gazdasági válsághoz vezet­het. A kutatók által vizsgált két szcenárió: a 2004. május else- ji tagság, valamint egy 2007 körüli belépés volt; a teljes ki­maradás feltételezése ugyanis túlságosan torz képet adna. A konklúzió szerint a belépés nyomán növek­szik a gazdaság teljesítőképessége és a lakossá­gi fogyasztás, nagyobb lehet az ország tőkevon­zó képessége, a mezőgazdaság esélyt kap a fel­zárkózásra, ráadásul növekszik a foglalkoztatott­ság, emelkednek a bérek, gyorsulhat a szegény­ség csökkenése. A belépés azonban a gazdaság nem minden területén okoz azonnali javulást. A tagság első néhány évében az államháztartás és a külkeres­kedelem egyenlege várhatóan romlik. A kuta­tók szerint az államháztartásnál a deficitnöve­lő hatás eléri a GDP 0,5 százalékát, a gazdasági növekedés gyorsulása azonban az állam számá­ra többletbevételeket generál. Egy százalékpont­nyi plusznövekedés 0,4 százalékponttal dobja meg a büdzsé bevételeit. FOLYTÁTÁS A 3. OLDALON > Az építőipar és az ingatlanfor­galmazás nyer­het a legtöbbet Magyar driásügylet > MAPI GAZDASÁG A francia Accor-csoport a kö­zelmúltban külön társaságba szervezte ki öt budapesti szállo­dáját - a Hotel Emkét, a Korona Szállót, a budai Hotel Mercure- t, a Metropolt és a Ráday utcai Ibis Hotelt -, hogy eladja, majd visszalízingelje azokat. A vevők­nek kiírt tender első szakasza jelenleg zajlik. Az ingatlanok el­adásából származó bevételt az Accor-csoport^nemzetközi ter­jeszkedésének finanszírozására használják fel, ennek keretében további magyarországi szállo­dák vásárlása vagy építése is szóba jöhet - mondta lapunknak David Sylberg, a cég magyaror­szági pénzügyi igazgatója. Az óriási, együttesen több mint 50 millió euró piaci érté­kű ingatlanvásárláshoz értesülé­seink szerint szindikátus létre­hozását fontolgatják. FOLYTATÁS Á 4. 0LDÁL0N >• Újabb lakáshitelezési kamatverseny >• MAPI GAZDÁSÁ6 Újabb jelzáloghitel-kamatver­seny alakulhat ki, mivel a három jelzálogbankból kettő már csök­kentette a használt lakások vásár­lásánál alkalmazott kamatát (egyelőre csak az OTP tartja ma­gát). Lapúnk információi szerint az FHB Bank, amely ezen a té­ren most kissé drágább a HVB Jelzálogbankhoz képest, rövide­sen még lejjebb viheti kamatait. RÉSZLETEK ÁZ 5. OLDALON > Felbomlott a lengyel kormánykoalíció > MAPI EAZ0ASÁ6 Az elemzők eladási hullámra számítanak ma a lengyel piacokon azt követően, hogy a hét végén felbomlott a hárompárti kormánykoalíció, veszé­lyeztetve az immár elodázhatatlan költségvetési reform megvalósítását és a júniusban tartandó uni­ós népszavazás sikerét. A balközép kormány 2001. októberi megalakulása óta több válságot is átvészelt és az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy a Lengyel Parasztpárt (PSL), amely az EU- csatlakozási megállapodás miatt februárban már majdnem kivonult a kormányból, csütörtökön a szejmben az ellenzékkel együtt leszavazta azt a kormányjavaslatot, hogy a további útépítések fi­nanszírozására emeljék meg az autópályadíjakat. Miután a három párt, a Baloldali Demokratikus Szövetség (SLD), a PSL és a Munka Uniója (UP) ezt követő megbeszélése eredménytelenül végző­dött, Leszek Miller lengyel miniszterelnök szom­baton felkérte Aleksander Kwasniewski elnököt, hogy mentse fel Jaroslaw Kalinowski miniszter­elnök-helyettest és mezőgazdasági minisztert, a PSL elnökét, valamint Stanislaw Zelichowski kör­nyezetvédelmi minisztert. A Parasztpárt kiválása után kétpártivá váló koalíciónak együtt 212 kép­viselője van a 460 tagú alsóházban, vagyis 19 mandátumuk hiányzik a többséghez. ISMÉT GATES VEZETI A MILLIÁRDOSOK LISTÁJÁT Szegényedő gazdagok Amilyen nehéz megkeresni 1 milliárd dollárt, olyan nehéz megtartani - derül ki Forbes magazin most közzétett listájáról, amelyből az is kitűnik, hogy tavaly jelentősen csökkent a milliárdosok összvagyona. > 6ÁTI TIBOR Tavaly szegényebbek lett a milliárdosok - derül ki a Forbes most közzétett listájá­ról, amely a legalább egymil- liárd dollár vagyonnal rendel­kező személyeket tartalmazza. Az egy évvel korábbi listáról 67-en tűntek el, mivel vagyo­nuk a küszöb alá süllyedt és a megmaradó 476 közül 218 lett szegényebb. Igaz, a lista ugyanakkor 48 új milliárdossal bővült, de a milliárdosok együttes vagyona egy év alatt 140 milliárddal csökkent és összesen 1400 milliárd dollárt tesz ki. Ez sem kis összeg per­sze, épp akkora, mint a brit GDP. FOLYTATÁS Á 2. OLDALON >• WWWJIAPM1U _______________________________________________________________wmmmmmmm__________ 2 0 0 3. MÁRCIUS 3. BM11 ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP llijil 178 FT fTTHlaazdasaa > Friss adatok a felszámolás, végelszámolás alá került cégekről a NAPI Gazdaságban j > Csődfigyelő | adatbázis a NAPI Online-on: A BELÉPÉS UTÁN ÁTMENETILEG ROMLIK AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS HELYZETE Magyarországnak jobb az EU-n belül, mint kívül > Budapesti tőzsdeindex ______7212,14 pont (-40,04) > 1 euró (Budapest)_________243,58 Ft (+1184) > BÁT-buza (március) ______23 100 Ft_____(+260) |||||| II ||||| > FTSE-100 (London) ________3655,60 ■ pont (+85,70) ► 1 USD (Budapest)_________225,93 Ft (+0,00) >• BÁT-kukorica (március)______22 700 Ft______(-10) j| ! ; ) j I - : >- Xetra DAX (Frankfurt) 2547,05 pont (+33,83) > Euró/dollár 1,0789 USD (+0,0044) > Arany (1 uncia) ....... 347,45 USD (,3,80) II II II Ilii > CAC-40 (Párizs) _________2745,07 pont (+38,27) >• Font/dollár .____________1,5753 USD (-0,0036) >• Brent (1 hordó)____________33,22 USD (+0,18) 9 771217 550015 llllll II lllll

Next

/
Thumbnails
Contents