Napi Gazdaság, 2004. június (14. évfolyam, 104-125. szám)

2004-06-01 / 104. szám

Ékszerritkaságok a BÁV szezonzáróján Ilyen ékszer ritkán kerül magyar vevőhöz MŰTÁRGYPIAC, 14. OtDftL > Nincs béke a Zalakerámiánál Továbbra is bizonyta­lan, hogy sikerül-e többségbe kerülnie a Zalakerámiában a ma záruló nyilvános aján­lattal a Lasselsberger-cso- portnak. A csempe- gyártó cég pénteken folytatott rendes éves közgyűlésén minden­esetre kibékíthetetlennek tűnt a mérlegadatok és a cég va­gyona körüli ellentét az osztrák részvényes és az egyelőre még fő tulajdonos Általános Értékforgalmi Bank között. A jelek szerint a Lasselsberger nem azt a vagyont találta a Zalakerámiában, amire számított. Az ÁÉB mindenesetre ez­úttal kisebb csomaggal szavazott, mint egy hónappal ko­rábban, így az sem kizárt, hogy a bank állt az utóbbi napok jelentősebb Zalakerámia-eladásainak hátterében 7. OLDAL Tőzsdék, piacok > BÉT: JÓL HAJRÁZOTT AZ OTP Köszönhetően a zárás előtt megugró OTP-jegyzésnek a BUX 1,3 százalékos erősö­déssel, 11 285 ponton zárta a hét utolsó kereskedési napját. A csütörtökinél ugyan némileg élénkebb üzletme­net jellemezte a piacot, de a parkett forgalma jelentősen elmaradt az átlagostól. A blue chipek vegyesen teljesí­tettek, míg a Richter 1,3 százalékot veszített értékéből, addig az OTP 4, a Mól másfél százalékkal erősödött. A Matáv-jegyzés stagnált. > KÜLFÖLD: FORGALOM NÉLKÜLI ÜNNEPNAP A brit és a New York-i részvénypiacok hétfői szünnapja mellé sok befektető már a pénteket is kivette szabadnapnak, a for­galom a múlt hét utolsó kereskedési napján elég gyér volt. A tengerentúli mutatók végül eltérően fejezték be a napot. A párizsi és a frankfurti börzék indexei a hét végi szaúdi merénylet ellenére is emelkedtek tegnap, szá­mottevő forgalom nélkül. Az euró árfolyama 1,22 dollárig jutott, a jen már a 110-es szint alá került. > DEVIZAPIAC: TARTJA MAGÁT A FORINT Pénteken a nap nagy részében stabilan tartotta a forint az utóbbi napokban elfog­lalt, viszonylag erős pozícióját. Az euró árfolyama most is szűk sávban, 250,90—251,60 forint között mozgott, és a ha­zai hivatalos kereskedés végén 251,30 forintot ért. A dollár 204-206 forint között járt, délután inkább az utóbbihoz állt közel. Az állampapírpiacon a rövidebb lejáratokon fölfelé, a hosszabbaknál lefelé mozdultak el a referenciahozamok. Tőzsdei sokkot okozhatnak a nyugdíjasok >• PAPP ZOLTÁN A fejlett társadalmak elöregedése jelentős vál­tozásokat idézhet elő a befektetési és fogyasztási szokásokban, a jegybankoknak pedig foglalkozni­uk kell a folyamatok pénzpolitikai vetületeivel - állapították meg egy bécsi konferencián. 2010-től ugrásszerűen emelkedni fog a nyugdíjba vonu­lók száma Európában és az Egyesült Államok­ban, aminek az előszele hamarosan érezhető lesz, a megtakarítások fokozódása dezinflációhoz is vezethet. A jövő évtizedtől viszont már ellen­kező irányú változások várhatók, ahogy a nyug­díjasok az állami ellátás mellett elkezdik felél­ni tartalékaikat. részletek a 2. oldalok >• ÉRTÉKES ADATBÁZIS GYŰLIK A BANKOKNÁL Egységes lesz az ingatlanok értékbecslése? Jogszabályokkal egységesítené az ingatlanok sok problémát felvető' értékbecslését az Országos Lakásügyi és Építési Hivatal. A bankoknak már most is jelentős adatbázisuk van ezen a területen. Ma még ritkán fordul elő, hogy egy elégedetlen ügyfél felülvizs­gálatot kérjen ingatlanának alábecslése miatt >- NAPI GAZDASÁG Az ingatlanok értékbecslésének szabályozását tervezi az Országos Lakásügyi és Építési Hivatal (OLÉH) - mond­ta el lapunknak Fegyverneky Sándor, az OLÉH elnöke. Jogszabályokkal egységessé tennék az oktatást, a vizsgáz­tatást, az értékelési metodikát, vagyis szakmásítanák a területet, az értékbecslésre jogosultakat pedig nyilván­tartásba vennék. A területet Európa nyugati részén is szabályozzák, ott egységes táblázatok és szabályok segí­tik a becslőket. Fegyverneky szerint komoly gond, hogy azonos időben két értékbecslő ugyanarra az ingatlanra számottevően eltérő értéket állapít meg, pedig a becs­léseket szabályozással és egységes szempontrendszer ki­alakításával közelíteni lehet egymáshoz. A bankok a jelzáloghiteleknél piaci alapú összehason­lító értékbecslést végeztetnek, ami az adott ingatlan kör­nyezetében lévő ingatlanforgalmi adatok alapján készül. FOLYTATÁS A 4. OLDALON >• Merénylet az olajár ellen >• BARABÁS T. 1ÁN0S A 22 polgári áldozatot köve­telő szombati szaúd-arábiai me­rényletre a tegnap az ünnep mi­att zárva tartó olajpiacok csak ma reagálhatnak, de az elem­zőknek kétségük sincs, hogy az olajközpont elleni al-Kaida-tá- madás csak felfelé nyomhatja az olaj árát. Szaúd-Arábia ugyanis nemcsak a világ legnagyobb ex­portőre, de az egyetlen, amely még jelentős kihasználatlan ka­pacitással rendelkezik, vagyis képes lehet a csúcson járó, idén eddig 27 százalékot emelkedett árak letörésére. A Saudi Aramco IRÁNYADÓ OLAJÁRAK llll'HIIIIIIII— Tokió* _____________________33,00 London** ___________________36,60 New York**__________________39,93 *hétfői zárás_______________________ **pénteki zárás _____________________ Forrás: Reuters állami olajvállalat sietett meg­nyugtatni a piacokat, hogy a ter­rorakció semmilyen fennaka­dást sem okoz a kitermelésben és a szállításban. A magas olaj­ár miatt azonban - még ha nem emelkedne is tovább - az idén várhatóan a prognosztizáltnál 0,2 százalékkal lesz alacso­nyabb az eurózóna GDP-je, az infláció már két éve a legmaga­sabb szintre kúszott és az előre­jelzések szerint még tovább nö­vekszik. Hatósági helyett méltányos ár A három év múlva esedékes teljes liberalizáció jegyében megkezdik a villamosenergia- és a gáztörvény módosításának előkészítését. Gyógyszerárak: jön a törvénymódosítás? > MOLHÁR BARRARA Várhatóan június hetedikére hívják össze rend­kívüli ülésre az Országgyűlést, a téma a gyógy­szerhelyzet lesz. Az ügy azért sürgős, mert a kor­mánynak június 30-ig kell megoldást találni a gyógyszerárak rendezésére azt követően, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) az alaptörvénybe ütkö­zőnek találta a medicinák árának befagyasztá­sát. A megoldás az 9 törvénymódosító javaslat le­het, amelyet még május elején nyújtott be a szo­cialista Szabó Lajos és a SZDSZ képviselője, Bőhm András. folytatás a 3. oldalon > Ferrarival vesz új startot a FIAT >• NAPI GAZDASÁG Uj vezetés került a legnagyobb olasz vállalatcso­port, a FIAT S.p.A. élére, miután pénteken elhunyt a cég elnöke, Umberto Agnelli, aki Giuseppe Morchio vezérigazgatóval együtt próbálta egyenes­be hozni az autóipari üzletág veszteségei miatt vál­ságba került holdingot. A FIAT élére vasárnap Luca Cordero di Montezemolót, a csoporthoz tartozó Fer­rari sikeres főnökét nevezték ki, amire Morchio be­adta lemondását. A hírre tegnap esett a FIAT pa­pírjainak árfolyama, noha a csoportnak hitelező bankok vasárnap bejelentették, hogy támogatják a cég vezetését. részletek a 6. oldalon > módosítják az energiatörvényeket >• BAKONYI ATTILA A Magyar Energia Hivatal várhatóan még az idén megkezdi a vil­lamosenergia- és a gáz­törvény módosításának előkészítését. A „porta­lanításra" több okból is szükség van: egyrészt a hatósági árszabályozá­son, másrészt a közüze­mi léten is változtatni kellene. A gáz- és villa- ' forrás: méh mosenergia-szektor ugyanis 2007 júliusával jogilag teljesen felszabadul, azaz bekövetkezik a teljes liberalizáció, s a közüzem fogalmát az uni­ós szabályozások nem ismerik. A pontos változ­tatások egyelőre csak a szakemberek fejében van­nak meg, ugyanakkor az biztos, hogy például a há­lózati infrastruktúra-szolgáltatás tarifáit a jövőben is az állam szabályozza. A termék - azaz az áram és a gáz - árát vi­szont 2007 nyarától el­viekben a piac hatá­rozza majd meg, így a kereskedők versenghet­nek a lakossági fo­gyasztókért is, ugyan­úgy, ahogy jelenleg ver­senyeznek a nagyfo­gyasztókért. Kérdés, mi lesz a jelenlegi köz­üzemi szolgáltatókkal. A lehetséges verziók lakossági átlagár áfával szerint a szolgáltatók átalakulnak kereske­dővé vagy teljesen megszűnnek, tulajdonosaik ugyanis többségé­ben már létrehoztak kereskedő cégeket. A la­kosságot persze nem lehet energia nélkül hagy­ni; az energiaellátás biztonságának felelőse to­vábbra is a mindenkori kormányzat lesz, de az állam adminisztratív módon csak rendkívüli helyzetben avatkozhat közbe. FOLYTATÁS A 3. OLDALON >■ I fi VILLAMOS ENERGIA ÁRVÁLTOZÁSA 1998-2004* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004.1. NAPI ADATOK *• Budapesti tőzsdeindex 11 285,13 pont (+148,34) >• 1 euró (Budapest, 19 óra) _____251^34__Ft_____(+0,49) *• BÁT-buza (augusztus)_______25 5ÜD Ft_____(-300) >■ FTSE-100 (London) ______4 430,70 pont (-22,90) *• 1 USD (Budapest, 19 óra) 205,65 Ft (+1,03) > BÁT-kukorica (július)________38 530 Ft (-480) >- Xetra DftX (Frankfurt) ______3 921,41 pont (+18,69) > Euró/dollár (19 óra)_________1,2218 ÜSD (-0,0041) > Arany (1 uncia)___________393,25 USD (-0,35) *• CAC-40 (Párizs)_________3 669,63 pont (+17,60) >• Font/dollár (19 óra) _________1,8325 USD (-0,0031) > Brent (1 hordó)________ 36,60 ÜSD (+0,35) www.napi.hu _______________________________________ 2 0 0 4. JÚNIUS 1. mmm ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP ^98fT| I XIV. ÉVFOLYAM 104. SZÁM M ■MjMHpRMflM GQgJíJazdasag Eichel is Javulásra Devizahitel már hiába írt számít a GKI az FHB-tdl is A NÉMET ÉS A FRANCIA A FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG MÁTÓL AZ FHB IS NYÚJT 2 pénzügyminiszter euróbán számított hiánya devizahitelt lakáscélra, újabb adóharmoni- Íj idén a GDP 8 százalékra LÓ ezekhez a kölcsönökhöz zációs kérését is el- j| csökken - vélekedik a GKI | || azonban nem jár állami utasította Brüsszel legújabb jelentésében | kamattámogatás MAI számunkban KARRIER I 12 BEFEKTETŐ I 15 I INGATLAN | 15 _________________________________________________| NEM ÁRT KORÁN KEZDENI A KARRIERTERVEZÉST __________NINCS TERE A TOVÁBBI DOLLÁRERŐSÖDÉSNEK_____________| BUDA ÉS PEST MÁR EGYARÁNT VONZÓ__________________ ll I ll 4 4 9 771 2 1 7 550022 llll

Next

/
Thumbnails
Contents