Napi Gazdaság, 2004. július (14. évfolyam, 126-147. szám)

2004-07-01 / 126. szám

MAI SZÁMUNKBAN EUROPA TERV 16 TUCATNYI HATÓSÁG ELLENŐRZI A BRÜSSZELI PÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁT JOGI TANÁCSADÓ ! 8 MÁR EURÓBÁN ADJÁK MEG A „MÉRÓSZÁMOKAT" HÍRVERŐ í 9 JÖN AZ ELSÓ PÁLYÁZAT AZ ARVIT VAGYONÁRA A FORRÁS VOLT A NEGYEDEV LEGJOBB BEFEKTETÉSE A 15 százalékos erősödést hozó első három hónap­hoz képest a má­sodik negyedévben jóval visszafogot­tabban emelkedett a Budapesti Érték­tőzsde irányadó in­dexe. A BUX a má­sodik negyedévet 4,95 százalékos erősödéssel zárta, január elsejéhez képest pedig 23 szá­zalékkal állt magasabban tegnap. A teljes tőzsdei me­zőnyt figyelembe véve a Forrás törzsrészvénye bizonyult a legjobb befektetésnek, a vételi ajánlat hírére a márci­us végi szinthez képest 52,6 százalékkal ugrott maga­sabbra a cég papírjainak árfolyama. A legrosszabbul azok jártak, akik Humetben próbálták meg fialtatni pén­züket, a csődvédelembe menekülő társaság részvényei­nek jegyzése ugyanis 45 százalékkal zuhant. Felemásan teljesítettek a blue chipek. A legjobban a 15 százalékkal dráguló Mól szerepelt, s erősödni tudott az OTP is. A Richter-tulajdonosok 9,2 százalékos gyengülést voltak kénytelenek elkönyvelni, a Matáv papírjai 11,4 százalé­kot veszítettek értékükből. u. oldal Tőzsdék, piacok ► BÉT: TÖRTÉNELMI CSÚCSON A MÓL A Budapesti Érték­tőzsde forgalma szerdán 7,6 milliárd forint volt. A BUX a kereskedés hajrájában zuhanni kezdett, és 11 537 pon­ton állt meg. A legtöbb papír veszített értékéből, a Mól viszont tőzsdei történetének legmagasabb záróárát, 8205 forintot ért el. A Matáv még az előző napi 825 forintos záróárra érkezett be, az OTP azonban 0,82, a Richter 2,13, az Egis 2,66 százalékkal esett. A Mólón kívül a je­lentősebb forgalommal büszkélkedő papírok közül egye­dül az Antenna szerepelt jól: 2900 forinton zárt, azaz 2,11 százalékkal növelte az értékét. ► KÜLFÖLD: NEW YORK LEHÚZTA EURÓPÁT IS A kezdetben még erősödő nyugat-európai tőzsdeindexek szerdán kö­vették a lejtőn tengerentúli társaikat, melyeket egy meg­lehetősen gyenge makrohír rántott le. Tovább nehezítet­ték a helyzetet a négy napja mérséklődő olajárak nyo­mán lefelé baktató olajpapírok, melyek ezúttal a szoká­sosnál nagyobb súllyal nyomták a mélybe a mutatókat. Az euró árfolyama a Fed kamatdöntését megelőzően az egy nappal korábbi 1,21 dollár alatti szintekről egy cent­tel magasabb pozícióba ugrott, a japán jenből azonban már 109,4-et kellett adni egy dollárért. ► DEVIZAPIAC: 251 FORINT ALATT AZ EURÓ Több mint 2 fo­rinttal, 251 forint alá süllyedt az euró jegyzése tegnap a bankközi devizapiacon. A váratlan lengyel jegybanki ka­matemelés jót tett a hazai fizetőeszköznek, kurzusa már régen lépte át az intervenciós sáv erős oldalán a cent­rumtól számított 11 százalékot. Olcsóbb lett a dollár is, 206 forint íIá süllyedt, ami több mint 2 forinttal alacso­nyabb az előző napi áraknál. A másodlagos állampapírpia­con a hozamgörbe éven túli szakaszán 1-5 bázisponttal mérséklődtek, a 6 és a 12 hónapos futamidőre pedig 2-4 bázisponttal emelkedtek a referenciahozamok. Milliárdos MÁV-tendert nyert az SAP >• NAPI 6AZDASÁ6 Az SAP Hungary Kft. nettó 819 millió forin­tért építheti ki a Magyar Államvasutak Rt. (MÁV) integrált humáninformációs rendszerét - tudta meg lapunk. A cég gyorsított közbeszerzésen, a KFKI-t és a T-Systems Hungaryt megelőzve nyer­te el a megbízást. A fejlesztést 2006. március 31- éig kell elvégeznie az SAP-nak, valamint továb­bi két évig biztosítania a tanácsadást. RÉSZLETEK A 9. OLDALON ) A Verticalnál eltűnt 44 millió forint Bonyolódnak az ingatlanszövetkezeti botrányok. A Vertical Investnél az elnökségváltás elhúzódása, a Baumagnál pedig az alapvető iratok hiánya akadályozza a kártalanítási eljárás felgyorsulását. Bővül Draskovics mozgástere I INGATLANSZÖVETKEZETI ADATOK ____________Károsultak követelés becsült vagyon _______száma (Mrd forint)__(Mrd torint) Baomag ______12500 39,029_________8_____ Vertikal _____851______1,443_________0,470 A kormány szerdai döntése értelmében a tárcák által az előző években el nem költött maradvány pénzeket ezentúl csak a pénzügyminiszter jóvá­hagyásával lehet felhasználni. Az új eljárási rend oka a taka­rékos kormányzati gazdálkodás megvalósítása volt. A kabinet határozott a mikrohitelprogram jövőjéről is: felhatalmazták a gazdasági minisztert, hogy megkezdje a tárgyalásokat a PHARE-finanszírozású progra­mokkal kapcsolatban az Euró­pai Bizottság szakértőivel, vala­mint arra, hogy a magyar állam gyakorolja a mikrohitelalap tu­lajdoni jogait. RÉSZLETEK » 3. OLDALON > Új szabályok nehezítik az olajszállítást >- PAPP ZOLTÁN >• NAPI GAZ0ASÁ6 A tavaly november 15-i rendkívüli közgyűlés után csupán a közelmúltban, június 12-én jegyezte be a bí­róság a Vertical Invest Ingatlanszövetkezet új vezetését • - értesült lapunk. A hét hónapos interregnum ideje alatt a tavaly augusztusban megválasztott, majd november­ben leváltott elnök, Remete Julianna diszponált a szö­Kastélyszálló is van a Baumag- vagyonban vetkezet bankszámlája felett. A fenti időszak során mint­egy 44 millió forintnyi pénzmozgás történt, amelyről a korábbi vezetőség még ügyvédi felszólalásra sem volt hajlandó számot adni. ezért nem kizárt, hogy a jogaiba a mostani döntéssel immár véglegesen behelyezett új ve­zetőség büntetőfeljelentést tesz a korábbi elnökséggel szemben. folytatás a 4. oldalon >• Kisebb zavarok várhatók a világ olajellátásábhu: r . \i.L. életbe az HNS/.-nok a nemzet­közi kereskedelemben részt vevő hajókra, terminálokra és kikötőkre vonatkozó új bizton­sági szabályozása. A világszer­vezet Nemzetközi Hajózási Szervezetének felmérése sze­rint azonban a hajóknak csak 41, a kikötőknek mindössze 32 százaléka felel meg az új előírásoknak. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >­A legtöbbet a dán-svéd meccs fizetett szigorított a fed . > BOBRIK GÁSPÁR l'l ÍJ ^7 Tovább tart a futball I J- 5 " tippmix-láz - derül ki a Sze- (■rnnTjfTttm rencsejáték Rt. adataiból. Az 1 Európa-bajnokság hevében a múlt héten 281 millió forintot költöttek a foga­dók, ami ugyan mintegy 23 millió forintos csök­kenést jelent az első héthez képest, ám a torna második periódusában kevesebb találkozót ren­deztek. A kifizetett nyeremény aránya jelentő­sen visszaesett, most ugyanis már csak a meg­játszott összeg alig több mint fele került vissza a játékosokhoz, míg korábban 60 százaléka. A legtöbb nyereményt - 13,7 milliót - a Dánia- Svédország meccsen kaszáltak a tippelők. A leg­nagyobb tétet, 54,8 millió forintot pedig a Fran- ciaország-Görögország találkozóra tették fel a fogadók. RÉSZLETEK ÁZ 5. 0LDÁL0N ► Harmincmilliárd hulladékgazdálkodásra >■ VÁJNÁ ERZSÉBET Nyolcvannégy Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyei település önkormányzata tatabányai székhellyel hulladékgazdálkodási társulást ho­zott létre. A projekt költsége mintegy 30 milli­árd forint lesz, amit részben az EU Kohéziós Alapja fizet. Létrejöttét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint az Észak-du­nántúli Környezetvédelmi Felügyelőség is támo­gatta. A létrehozók egy olyan komplex hulla­dékgyűjtési, -kezelési, -hasznosítási és -ártal­matlanítási rendszert kívánnak kidolgozni, amely megfelel az EU előírásainak. RÉSZLETEK ÁZ 5. OLDALON >­Beindult a kamatlibikóka > NAPI GAZDASÁG Az amerikai Federal Reserve nyíltpiaci bizottsága tegnap az általános várakozásnak megfe­lelően 25 bázisponttal meg­emelte az eddig 1 százalékos irányadó egynapos kamatot. Négy év óta ez az első szigorí­tás. A Fed egyelőre nem tartja aggasztónak az infláció erősö­dését, s a jövőben mérsékelt ütemű kamatemelésekre ké­szül, mindazonáltal fenntartja magának azt az opciót, hogy drasztikusabban beavatkozzon. A közép-európai jegybankok sem tétlenkedtek tegnap: a len­gyel jegybank a várt 25 helyett 50 bázisponttal, 5,75 százalék­ra emelte az bányadó kamatot, hogy megfékezze az inflációt. A szlovák jegybank viszont kama­tot csökkentett a korona erősö­désének lassítása érdekében. A kamatváltozások közül a lengyel emelés gyakorolhat komolyabb hatást a magyar piacra, ám nem várható változás abban, hogy a befektetők jobban preferálják a lengyel instrumentumokat - e mögött viszont kevéssé a varsói emelés, sokkal inkább a rossz magyar fundamentumok állnak. RÉSZLETEK A 2. ÉS Á 3. OLDALON ► Alan Greenspan Fed-elnök. Meghozták döntésüket: 25 bázispont emelés 2004. VI. 30. www.napi.hu _ _________________________________________________________________________________ ___ 2004. JÚLIUS 1. rraiTfflj^ II71 FTI FS PÉNZÜGYI HÍRLAP ~ 198 FT I XIV. ÉVFOLYAM 126. (3700.) SZÁM JT NRPPWNRRPPMg R^H Jglg mm ^yR ágazati hírekkel ^R^R ^^R szolgálunk > oldalára, > hírlevelébe, intranetjére, B P Lassul fíjf'lsá! Kisebb lett g| Tovább faragja > kiadványába, az infláció .r*2| a folyó hiány RH költségeit a MÁV A MÁJUSI CSÚCS UTÁN AZ ELSŐ NEGYEDÉVET A VASÚTTÁRSASÁG ÚJ, A hír-szerzést bízza némileg, 2,5-ről 1705 millió euró deficittel ^ » költséghatékony beszer- a NAPI Gazdaságra! I Vjr'-'jl ■ 1 2,4 százalékra ! pfíftRjHhS * 1 zárta a folyó mérleg, ez 51 1 /I zési rendszert indított, jrjm jr gyengült az inflá- I^gL|JcJyí |ÉÉ millióval kisebb az előzetes . fcJL amelytől kilencmilliár­HHH mmd ció az eurózónában i BRfHfiL:!!« r adatnál - adta hírül az MNB I | JL dós megtakarítást vár NAPI ADATOK___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________ *■ Budapesti tőzsdeindex 11 536,95 pont -51,91 > 1 euró (Budapest, 19 óra) _____251,01 Ft_____(-2,02) *• BAT-búza (augusztus)_______24 800 Ft (-200) II II Ilii II 04 126 > FTSE-100 (London) 4464.10 pont (-48,30) *■ 1 USD (Budapest. 19 óra) ~ 206,39 Ft (-2,37) » BÁT-kukorica (július) ________33 370_ Ft (+70) • | > Xetra DAX (FranKfurt) 4052,73 pont (-17,00) > Euró/dollár (19 óra) _________1,2167 USD (+0,0055) > Arany (1 uncia)___________395,80 USD (+1,40) ■■ ■; ; > CAC-40 (Párizs) _________3732,99 pont (-23,29) >• Font/dollár (19 óra)_________1,8141 USD (+0,0075) > Brent (1 hordó)____________33,72 USD (+0,22) 9 7j\ J 550046 II

Next

/
Thumbnails
Contents