Napi Gazdaság, 2004. december (14. évfolyam, 233-254. szám)

2004-12-01 / 233. szám

Jobban nőtt a GDP AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 2 gazdasága a harma­dik negyedévben a korábban jelzettnél gyorsabban nőtt TI // •• 1 SS Erosodo piaci verseny? MIND A NAGYVÁLLALATOK, 4 mind pedig a kis- és közepes vállalkozások úgy véleked­nek, hogy csökkenő konjunk­túrával kell szembenézniük easyJet-Wizz Air összecsapás A KÉT DISZKONT-LÉGITÁRSASÁG 4 nézeteltérésbe került, mi­után az easyjet meglehető­sen szokatlan hirdetést je­lentetett meg konkurenséről MAI számunkban EURÓPAI UNIÓ Ib I REKLÁM - MÉDIA 17 I LÉGI KÖZLEKEDÉS lio _______________________________________________| NYELVÉBEN Él AZ EURÓPAI UNIÓ______________________| MIÉRT JOBB ÚJSÁGBAN HIRDETNI_______________________| KARÁCSONYI HAJRÁ A GYORSPOSTÁKNÁL______________ TŐZSDÉRE VINNÉK A HERZET A Herz Szalámigyár Rt. új befektetője, Albrecht Ottó ked­vező körülmények esetén 2006 ele­jén tőzsdére vinné a céget. Ezzel négyévi szünet után, amikor is a Herzet eladó Picket kivezették, újra lenne szalámirészvény a budapesti parket­ten. A 2 milliárd forintos jegyzett tőkéjű cég várhatóan nemzetközi emisszió nyomán kerülne a tőzsdére, amely­ben az új tulajdonos, aki egyben az egyik legnagyobb ha­zai brókercég vezetője, számít mindazokra a külföldi be­fektetőkre, akik a kilencvenes években már tapasztala­tokat szereztek a másik magyar szalámipapírral. A beve­zetés persze függ a magyar húsipar általános helyzeté­től, az iparági konszolidáció további alakulásától, és at­tól is, hogy a magyar tőzsdén maradjon meg az utóbbi egy évben tapasztalt magasabb likviditás és kedvező befektetői hangulat. A végső döntést a tulajdonos persze bizonnyal csak a 2005-ös számok ismeretében fogja ki­mondani. n. OLDAL Tőzsdék, piacok >- BÉT: MEGINT EGY PICIT FELJEBB Enyhe emelkedéssel, 14 194 ponton fejezte be a keddi kereskedést a Budapesti Ér­téktőzsde irányadó indexe, a BUX. A Mól 100 forinttal a napi maximum alatt 12 450 forinton, míg az OTP 5310 fo­rinton zárt. Mindkét esetben mintegy fél százalékot tett ki az erősödés. A Matáv kurzusa ezzel szemben lényegében stagnált, míg a Richter és a BorsodChem árfolyama tete­meset esett a nap folyamán. Komolyabb erősödést első­sorban a kisebb cégek könyvelhettek el, a Danubius és a TVK több mint 2 százalékkal hízott. > KÜLFÖLD: SÖTÉT JÓSLATOK Az OECD legfrissebb jelenté­se lefelé módosította az eurózóna, Japán és az USA nö­vekedési kilátásait a magas olajárak miatt, s a tanul­mány hamar eltántorította a befektetőket a részvényvá­sárlástól. Ennek betudhatóan több-kevesebb mínuszban fejezték be a napot a nyugat-európai mutatók, s a tenge­rentúli társak is mind a negatív oldalon álltak lapzárta­kor. Az euró újabb rekordot döntött 1,3335 dolláron, majd lapzártára visszatért az 1,33-as szint alá. > DEVIZAPIAC: ÚJRA ERŐSÍT A FORINT Folyamatos gyengü­lés mellett egyre közelebb került tegnap az euró a 245 forintos árfolyamhoz, ez napon belül közel 2 forintos ár­mozgást jelentett: Hasonlóan mozgott a devizapiacon a dollár is, itt a délelőtti 186 forint feletti szintről csordo­gált lefelé a kurzus egészen 184 és fél forintig. Az állam­papírok másodpiacán néhány bázisponttal és eltérő irány­ba mozogtak a referenciahozamok. Éven belül így továbbra is stabilan 9 százalék felett állnak az értékek, sőt a 3 hó­napos futamidőre átlépte a 9 és fél százalékot. A forintpi­acon 9 százalékon futott ki a tartalékolási periódus. Videoton—Balda együttműködés >• NAPI GAZDASÁG Várhatóan ezer dolgozót foglalkoztató új gyár­tási program megvalósításába kezd a Balda AG magyar leánycégével, a Balda Solutions Hungá­ria Kft.-vei együttműködve a Videoton Rt. Az al­kalmazottak száma 2005-ben már elérheti az ezer főt. Sinkó Ottó, a Videoton Holding Rt. ve­zérigazgatója közölte, hogy a gyártóterületet né­hány nappal ezelőtt adták bérbe. Úgy tudjuk, a Balda a Videotontól veszi majd igénybe az összes járulékos szolgáltatást, sőt tőlük bérli a dolgozókat is. részietek a 4. oldalon >­MA VAN UT0UARA LEHET0SEG VÁLTOZTATNI A KÖTELEZŐNÉL Saját biztosítónál is megérte felmondani [> 2003-as váltások: 250-300 ezer szerződés >- 2003-as várakozás: 500-600 ezer szerződés | .....................'............................. ....~ -------­[_► Idei várakozás: 250-300 ezer#Brződés Online alkuszok részesedése: 2003-ban 10%, 2004-ben 15% >• NAGY LÁSZLÓ NÁNDOR Jó néhány, biztosítójához hű ügyfelet meglepetésként érhet, hogy kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díja jelenlegi biztosítójánál magasabb lesz jövőre, mint ha szerződését felmondva újra szerződött volna vele. A tár­saságok egy része ugyanis az ügyfélszerzés reményében bizonyos szegmensekben a régi kuncsaftok tarifájánál kedvezőbb díjat adott meg az új szerződőknek. Bár több társaságnál is létezik ilyen gyakorlat, eddig csak a piac­vezető Allianz Hungária mondta ki nyíltan: számításaik Nem lehet min­dig jól járni szerint régi ügyfeleiknek mintegy 5 százaléka járna job­ban, ha új szerződést kötne a céggel a korábbi megálla­podás felmondásával. Az új szerződőknek ajánlott ked­vezőbb díjról a hű ügyfél az esetek többségében csu­pán a biztosító által kiküldött, a jövő évi díjakról szóló értesítő és az új ügyfeleknek meghirdetett díjak össze­hasonlításából értesülhet, mivel még az online alkusz­cégek sem készítettek ilyen jellegű, az összevetést le­hetővé tevő modult. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > Jönnek az ingázók? >• MOLNÁR BARBARA Felmérések és elemzések hi­ányában szinte lehetetlen valós képet alkotni a kettős állam- polgárság automatikus meg­adásának hatásairól, de negatív és pozitív prognózisok egyaránt felvázolhatok. A környező or­szágok keresetei alapján nem valószínű, hogy Ausztriából, Horvátországból vagy Szlovéni­ából érkeznének Magyaror­szágra áttelepülők vagy mun­kavállalók. FOLYTATÁS A 3. 0L0AL0N >• Nagyobb lehet a járulékkedvezmény >• NAPI GAZDASÁG A foglalkoztatással kapcsola­tos kedvezményeket érintő módosítási javaslatokat nyújtot­tak be a kormánypártok a jövő évi költségvetéshez. Elfogadá­suk esetén egyebek közt na­gyobb előnyöket élvezhetnek majd a pályakezdőket és a gyermekgondozásból visszaté­rőket foglalkoztató munka­adók, a minimálbér 130 száza­léka lehet a foglalkoztatási ösztöndíj formájában kifizetett összeg, enyhülhetnének a gyes­ről és hasonló ellátások igény- bevétele után munkába állók­ra vonatkozó szabályok, nor­matív alapon járna az ötven év feletti munkanélküliek alkal­mazása utáni kedvezmény. RÉSZLETEK A 3. 0L0AL0N >• Sanoma-tulajdonba kerül az Index? >• DIÓSZEGI1ÓZSEF Meg nem erősített információink szerint a vé­géhez közeledik az a tárgyalássorozat, amelynek sikeres befejezése után a Sanoma Budapest Ki­adói Rt. lehet az Index.hu Rt. új tulajdonosa. Ha az üzletet tető alá is hozzák, azt minden bi­zonnyal a Gazdasági Versenyhivatal is vizsgálni fogja, miután a nyomtatott sajtó piacán szintén jelen lévő Sanoma más internetes hírportálokat is működtet, és az Index felvásárlásával akár monopolhelyzetbe kerülhet az internetes piacon. FOLYTATÁS A 4. OLDALON >• Megrohanták az ukrán bankokat > NAPI GAZDASÁG Az elnökválasztás nyomán kialakult politikai feszültség miatt Ukrajnában megindult a beté­tesek rohama a bankok ellen - közölte a kijevi jegybank elnöke. Leonyid Kucsma államfő sze­rint napokon belül összeomolhat a pénzügyi rendszer, erre figyelmeztetett a Standard & Poor’s is. A központi bank tegnap korlátozta a dollárel­adásokat és a kifizetéseket. Egyes elemzők sze­rint viszont a hatalom eltúlozza a problémákat, és rámutatnak, hogy tegnap ugyanannyi volt a hrivnya árfolyama, mint a hónap elején.- RÉSZLETEK A 2. OLOALON > Csak a lefutás változik, az eurócél változatlan > MOLNÁR CSÁBA-SEBflK MIKLÓS A kormány várhatóan a hé­ten tárgyalja és el is juttatja Brüsszelbe a módosított kon­vergenciaprogramot, amely vál­tozó lefutással tervezi elérni az euró változatlanul 2010-re elő­irányzott bevezetését. Az erede­ti tervnek megfelelően 2008-ra szándékoznak a GDP 3 száza­léka alá csökkenteni az állam- háztartási hiányt, de a módosí­tott program a korábban terve­zett 0,5 százalékpontos éves de­ficitcsökkentéssel szemben 0,6- 0,7 százalékpontossal számol. Az ERM II. rendszerbe való be­lépés időpontjáról jövőre lesz döntés, az MNB-vel való kon­zultáció után - jelentette be Draskovics Tibor. A pénzügymi­niszter szerint minden fontos mutatót tekintve közeledünk az eurózóna-csatlakozás feltételei­nek teljesítéséhez. Az OECD kevésbé derűlátó: legfrissebb je­lentésében a módosított hiány­nál szignifikánsan magasabbat vár és sürgeti a makrogazdasá­gi politika összehangolását. Nagy kérdés a magánnyugdíj- pénztárakba befizetett összegek elszámolása: ha csökkenteni le­het velük a hiányt, akkor eny­hülhet a szorítás. RÉSZLETEK A 3. OLDALON >• www.napi.hu _____________________________ 2004, december 1. ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 198 FT I XIV. ÉVFOLYAM 233. (3807.) SZÁM H ff BQumazdasag > Szakszerű ágazati hírekkel J, szolgálunk > internetes oldalára, > hírlevelébe, intranetjére, > kiadványába, > gazdasági műsorába! A hír-szerzést bízza a NAPI Gazdaságra! j NAPI ADATOK ► Budapesti tőzsdeindex _____14 193,88 pont (+23,47) ► 1 euró (Budapest, 19 óra)_____245,42 Ft______(-1,17) ► BÁT-búza (december)________23^ 000__Ft _____(0) II 0 4 2 3 3 ► FTSE-100 (London) ________4_703,20 pont (-46,60) ► 1 USD (Budapest, 19 óra) 1844)7^ Ft______(-0,80) ► BÁT-kukorica (december)______21 760 Ft______(-340) j I ►létra DAX (Frankfurt) 4 126.00 pont (-20,98) ► Euró/dollár (19 ára) ____ 1,3276 ÜSD (-0,0007) ► Arany (1 uncia) 453,40 USD (+2,15) ; Ú ► CAC-40 (Párizs) __________3 753,75__pont (-26,86) ► Font/dollár (19 óra)__________1,9104 USD (+0,0159) ► Brent (1 hordó)______________45,69 USD (+0,17) 9 77 21 7 50039 I

Next

/
Thumbnails
Contents