Napi Gazdaság, 2005. június (15. évfolyam, 104-125. szám)

2005-06-01 / 104. szám

A DRÁGA DOLLÁR NYERTESEI Egy dollár 15 forinttal ért többet tegnap, mint március végén, a je­lentős elmozdulás nem hagyja érintetlenül a tőzsdei cégek nyeresé­gét sem. A legjobban a gyógyszergyártók jár­nak, számításaink sze­rint a Richter negyed­éves profitját hat, az Egisét akár tíz száza­lékkal is növelheti a számukra kedvező árfolyamváltozás, annak ellenére, hogy fedezeti ügyleteiken pénzügyi veszteség keletke­zik. Észak-amerikai és távol-keleti érintettsége miatt a Graphisoftra is kedvezően hat a dollárdrágulás, ám ennek eredményjavító hatása legfeljebb őt százalékra tehető. A 200 forint feletti dollár a gépipar fedezetét is javítja, további drágulásnak kellene azonban bekövet­keznie ahhoz, hogy az üzemi eredményben látványos legyen a változás. A Glóbus több szempontból is a nyertese lehet az árfolyamváltozásnak, míg a Mól 14- 15 milliárdos plusznyereségre számíthat. 11. OLDAL Tőzsdék, piacok > BÉT: A 17 EZER PONTOS SZINTHEZ TAPADT AZ INDEX Egészen szűk sávban ingadozott tegnap a Budapesti Ér­téktőzsde irányadó indexe, egy délelőtti kilengést leszá­mítva úgy tapadt a 17 ezer pontos szinthez, mintha oda­szegezték volna. Az elmúlt napokban eluralkodó nyári hangulathoz képest valamelyest felpörgött a kereskedés, a parketten több mint 16 milliárd forintnyi részvény for­dult meg. A BUX a piac zárásakor az előző napi záróértékkel szinte teljesen megegyező szinten, 16 908 ponton állt. A vezető részvények közül egyedül a Mól gyengült, a Matáv negyed, az OTP egy, a Richter másfél százalékkal drágult. > KÜLFÖLD: A2 INDEXEK KÖVETTÉK AZ EURÓT Elsősorban % az euró mélyrepülése miatt szerepeltek gyengén az euró­pai tőzsdék. Az öreg kontinens indexei közel félszázalé­kos mínuszt könyvelhettek el, s lapzártánkkor hasonló mínuszban jártak a tengerentúli mutatók is. Londonban a dohányipari részvények kaptak szárnyra, miután egy skót bíróság az Imperial Tobacco számára kedvező döntést hozott abban a perben, amelyet egy tüdőrákban meghalt férfi özvegye indított a cég ellen. Amerikában annak el­lenére gyengültek a részvények, hogy a fogyasztói biza­lom a vártnál sokkal magasabb lett. A dollár jelentősen erősödött az euróval szemben, a kurzus tegnap reggel 1,24-ról hirtelen az 1,2350-es szintig szaladt, amely tar­tósnak bizonyult, bár rövid ideig láthattunk ennél erő­sebb dollárt is. > ÁLLAMPAPÍRPIAC: NAGYON VETTÉK A KINCSTÁRJEGYEKET A nap elején a forint, régiónk többi valutájához hasonló­an, erőteljesen gyengült. Az euró árfolyama csúcspontját 254,70 forint körül érte el, délután azonban 253,50-re esett. A dollár viszont tovább drágult, a rég nem látott 205-205,50 forintra emelkedett, ami mintegy kétforintos erősödés egy nap alatt. Az állampapír-piaci referencia- hozamok szerényen, de egyöntetűen csökkentek. A há­rom hónapos kincstárjegyek aukcióján a 35 milliárd fo­rintnyi kincstárjeggyel szemben majdnem 129 milliárd­nyi ajánlat állt, meg is emelték a mennyiséget még öt- milliárddal. A GDP-adat nem rúgja fel a büdzsét A PM szerint nincs ok felülvizsgálni idei GDP-becslésüket a tegnapi adat ismeretében; ez egyben azt is jelenti, hogy nem nyúlnak a büdzséhez. PUKLI PETER KSH-ELNÖK A statisztikai hivatal szerint magasabb volt a 2004-es GDP a korábban számoknál >• NAPI GAZDASÁG Az elemzői átlagnál valamivel lassabban, de a pesszi­misták becslésénél gyorsabb ütemben, 2,9 százalékkal bővült a bruttó hazai termék az első negyedévben. Az egyelőre csak termelési oldali becslésen alapuló KSH- számítás érdekessége a naptári hatás: a tavalyi szökő­nappal korrigálva már 3,5 százalék a negyedéves növe­kedés, amit szakértők kifejezetten jónak tartanak (az elő­ző évi növekedési ütemet 4-ről 4,2 százalékra emelte a revízió során a KSH). A forintra nehezedő nyomás - S&P leminősítése, francia nem az alkotmányra, GDP-adat ­nem bizonyult kezelhetetlennek, napközben a 255-ös támaszra sem volt szüksége a nemzeti fizetőeszköznek, a dollár viszont kitartóan erősödik. A Pénzügyminisz­térium a friss adatok ismeretében nem szándékozik vál­toztatni 3,5-4 százalékos idei GDP-előrejelzésén - jelen­tette ki tegnap Katona Tamás politikai államtitkár. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tárca nem tervezi a költ­ségvetés kiigazítását a GDP alakulása miatt; ennek le­hetőségéről a napokban beszélt Veres János pénzügymi­niszter. RÉSZLETEK A 3. OLDALON ► Elbukhat az uniós próbán az ekho >• MAPI GAZDASÁG MM Elbukhat az uniós LuagJU versenyjogi próbán WlTtir» az egyszerűsített köztehervise­lési hozzájárulás (ekho), ha az eddig megismert formában akarja bevezetni azt a kormány - vélik lapunknak nyilatkozó adószakértők. Az ekhót ugyan­is nem tevékenységsemlegesen alkalmaznák, hanem bizonyos szakmák művelőire lenne érvé­nyes a 35 százalékos kulcsú átalány. Lapunk számítása sze­rint egyébként az eva és az ekho közül előbbi már havi bruttó 150 ezer forint esetében kedve­zőbb feltételeket biztosít az adózónak. részletek a io. oldalon >­Ma Hollandia mond nemet >• GORDON TAMÁS. BRÜSSZEL Az EU alkotmányának eluta­sítása nyomán Franciaországban kormányfőváltásra került sor, miközben az euró tovább gyen­gült a nemzetközi pénzpiacokon. A várakozásoknak megfelelően a Chirac elnökhöz közel álló Dominique de Villepin eddigi belügyminiszter lett az új mi­niszterelnök. Ma Hollandiában tartanak nem ügydöntő népsza­vazást az uniós alkotmányról, ahol a franciaországinál is na­gyobb vereség vár a dokumen­tumra - a legutolsó közvéle­mény-kutatás szerint 60 száza­lék szavaz nemmel, ami felveti a kérdést: érdemes-e folytatni az eljárást a többi tagállamban. RÉSZLETEK A 2. OLDALON >­Januártól indulhat a garanciaalap >- SEBŐK MIKLÓS—VIGH GYÖRGY ZSOLT Akár már januárban felállhat - 3,6 milliárd forintra tervezett alaptőkével - az Önkormány­zati Hitelgarancia Rt., amely a kereskedelmi bankok alaptőkejegyzésével, az Európai Beru­házási Bank (EIB) húszmilliárd forintos viszont- garanciájával segítheti az önkormányzatok hi­telhez jutását - tudta meg a NAPI Gazdaság. A lapunk által megkérdezett bankok közül eddig már kettő megerősítette, hogy megkezdődtek a tárgyalások. részletek a 3. oldalon > Nyergesújfalun épít a Holcim? >• NAPI GAZDASÁG A gyártelepítéshez szükséges terület megvásár­lásáról, valamint a megvalósíthatósági tanulmány­ról kezdett tárgyalásokat a nyergesújfalui önkor­mányzattal a Holcim Rt. A cementipari holding mintegy 220 millió euróból szeretne új üzemet építeni: ennek lehetőségét Romániában és Szlo­vákiában is vizsgálják. részletek az 5. oldalok > Fantasy filmet forgat Foton a Fox >- DOMOKOS ERIKA Az egyre inkább beérő ma­gyarországi filmes adókedvez­mény-rendszernek köszönhető­en egymásnak adják a kilincset a nemzetközi és magyar pro­dukciók a Mafilm Rt. stúdiói­ban: Christopher Lambert, Ed Harris és Diane Kruger után ha­marosan Alfred Molina, Jona­than Pryce és Eric Bana is itt kezd forgatni. A fokozódó nem­zetközi érdeklődést jelzi, hogy a tíz legnagyobb hollywoodi film­stúdió közé tartozó 20th Century Fox egyik gyártó-forgalmazó cége, a Fox 2000 Pictures októ­berig lekötötte a fóti műterme­ket, ahol nyáron kezdődik az Amerikában és Európában is bestsellerré vált fantasy regény­ből, az Eragonból az azonos című film forgatása. A húszszázalékos adó-visszatérítés volt a legvon­zóbb a másik óriás, a Universal Pictures, illetve Steven Spielberg (képünkön) számára is, ők a müncheni olimpiai túszdráma utóéletéről készítenek produk­ciót Magyarországon. FOLYTATÁS A 4. OLDALON > NAPI ADATOK > FTSE-100 (London) _______4 964,00 pont (-22,30) >- 1 USD (Budapest, 19 óra) 206,39 Ft (+2,76) > BAT-kukorica (július)________24 200 Ft_______(0) >• Xetra DAX (Frankfurt) ______4 460,63 pont (-19,80) >• Euró/dollár (19 óra)_________1,2322 ÜSD (-0,0144) > Arany (1 uncia)___________414,45 ÜSD (-3,80) > CAC-40 (Párizs) 4 120,73 pont (-14,14) >- Font/dollár (19 óra) 1,8203 USD (-0,0028) >• Brent (1 hordó)____________50,5D USD (-0,20) 9 lll!lI III I ^ 111 WWW.NAPI.HU __________ 2 00 5. JÚNIUS 1. mjflJI ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI HÍRLAP 220 FT ___gazdasagai H Jukosz főnökét 3jjEL változtatnának L ^ 2 a tésztaháború 'SÉt KÉNYSZERMUNKÁRA EGY MSZP-S MÓDOSÍTÓ j||| k ^ HIÁBA A FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA ítélték Mihail |RflKW|WNCBM javaslat szerint ezentúl [ - Éj Jtbgá <■ döntése, a Marv-Ker Kft. fe- H " m Hodorkovszkijt, MÉtokJSBHH 1 60 helyett már az 55 éves |e~: 5. /| lülvizsgálati kérelme miatt H / az egykor leggazda- HHRjl \ nyugdíjasok is felajánlhatnák ••••**? * i tovább tarthat a cég és a 4-j gabb oroszt 1. W földjüket az NFA számára ^_ Gyermely Rt. jogi vitája MAI számunkban EURÓPAI UNIÓ 1.7 REKLÁM - MÉDIA Is INFORMATIKA la _____________________________________________________________AZ IMF ENGEDNE A 48-BÚL_________________________________________ NEM MENTETTÉK FEL AZ MTI ELNÖKÉT_________________________ KIT ÉRDEKEL A HÓKUSZPÓKUSZ?__________________■ I / | ff |*| I f .1 UHU, Ví.\t V/Os Kezdődik a vadaszat! AuztT\ I Szabadon vadászunk a világ legjobb értékpapírjaira. f * IVl |\15 * M Különleges, új befektetési alap a maximális hozamért, ah vs MKB HOZ AMI VADÁSZ! Befektetési vonal: OüíOWWyü ___________________BEFEKTETÉSI ALAP www.nikh.hu J

Next

/
Thumbnails
Contents