Granasztói Péter: Az eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyi világ tükrében (Kiskunhalas 1760-1850) - Tabula könyvek 10. (Budapest, 2010)

Egy több mint tizenöt éve megkezdett kutatás eredménye a könyvben olvasható elemzés, amely az elmúlt korok mindennapjainak lehető legpontosabb, legkézzelfogha­tóbb feltárása iránti érdeklődésből, törekvésből alakult ki. Egy alföldi mezőváros, Kiskunhalas hagyatéki leltárai jelentik a kutatás alapforrását, amelyekben kivételesen és egyedülálló módon maradtak fenn, tárgyak formájában a mindennapi élet nyomai. Egyrészt az inventáriumok egyedülálló információgazdagsága lehetővé tette részlete­sen meghatározni, leírni az anyagi kultúra és azon belül a tárgyi világ sajátosságait, különbségeit, változását 1760 és 1850 között, másrészt a tárgyakat nyomokként értel­mezve feltárhatóvá váltak a házbeli élet, a térhasználat, a mindennapi gesztusok jellemzői, társadalmi differenci­áltsága. Az elemzés során szakítva a hagyományosnak ne­vezhető társadalomtörténeti megközelítésekkel, a tárgyi világ és elsősorban a lakáskultúra tárgyain, fogyasztásán, használatán keresztül rajzolódtak ki egy mezőváros társa­dalmi csoportjai, rétegződése.

Next

/
Thumbnails
Contents