Népújság, 1994. január-június (38. évfolyam, 1-25. szám)

1994-01-07 / 1. szám

ISSN 0352-6569 LENDVA 1994. JANUÁR 7. 65 TOLAR Együtt a család z elmúlt napokban, hetek­ben hosszú kocsisorok in­dultak Nyugat-Európa minden tájáról dél irányá­ba, megteltek a határátke­lők, jelezve az Ünnep közeledtét. Igen, a kereszténység legnagyobb ünnepét a világ minden táján a kibocsátó család­ban illik megünnepelni. Mert kará­csony a család, a szeretet és a békesség ünnepe. Békétlen korunkban sokan, így a tő­lünk karnyújtásnyira lévő szerencsét­len sorsú államban, Boszniában is ez utóbbi - a BÉKE - a legnagyobb hiány­cikk. Talán nem véletlen , hogy a család nemzetközi évének nyilvánított 1994-es évet II. János Pál pápa a követ­kező szentenciával nyitotta meg: “ Aki a családért dolgozik, az a békéért mun­kálkodik.“ A család, mint intézmény válságban van - állapítják meg okos szociológu­sok. Ennek legkézzelfoghatóbb jele a félresiklott házasságok és a válások nagy száma. Ellentmondásos, gazda­sági válságoktól sújtotta korunk sem igen kíméli ezt az intézményt. Hol a nyomor és a kezdő családalapítók kilá­tástalan helyzete, hol pedig éppen a ennek ellenkezője, a függetlenség lát­szatával kecsegtető “mindenre vevő va- gyok“-szemlélet áll ellen az igyekezet­nek. Talán ezen a szemléleten kellene változtatnunk. Sok-sok türelemmel, jószándékkal és azzal a tudattal, hogy a szellemi és erkölcsi értékek lassabban devalválódnak, mint az anyagiak - ta­lán nem reménytelen. Csoóri Sándor költő, a Magyarok Világszövetsége elnöke, a Magyarok III. Világkongresszusának ünnepi megnyitójában elmondott története jut eszembe. Amikor 1945-ben - idézem gondolatból a költő szavait - a dunán­túli harcok következtében lerombolták szülőfaluját, anyja a pusztuláson felül­emelkedő gesztussal annyit mondot: mindenünk elveszett, de újra együtt a család. A családot mint a legfontosabb értékként jelölve meg ezzel. Ebből pe­dig az a kézzelfogható tanulság von­ható le, hogy elődeink szemében a legnagyobb értéknek számított a csa­ládi összetartozás érzése. Valahogy így kellene nekünk is gondolkodnunk a család nemzetközi évében. Hogy újra érezzük tűzhelymelegét... B.L.

Next

/
Thumbnails
Contents