Nimród, 1976 (8. évfolyam, 1-12. szám)

m 1976. ÉVI TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁDÁMFI Tamás: Még mindig sok az őz! 5 237-238 BAKKAY László: A nagyvadgazdálkodás 1975. évi eredményei F 12 89-93 BAKKAY László: Terítéken az eddig legnagyobb agancssúlyú szarvasbika 1 16-17 BAKKAY László: Törődjünk többet a dámmal! 2 62-63 BENCZE Lajos: Apróvad-gazdálkodásunkról F 12 93-96 Bemutatkozik az abádszalóki Lenin VT (írta: Sza­bó Ferenc) 2 94-95 Bemutatkozik az észak-dunántúli Vízügyi VT 8 371-373 Bemutatkozik a hatvani Lenin VT (írta: Pataky Dezső) ' 12 563-565 Bemutatkozik a kőrösladányi VT (írta: Saly Géza) 7 323-325 Bemutatkozik a pécsváradi Zengő VT (írta: Békés Sándor) 9 418-419 Bemutatkozik a rákospalotai Növényolaj VT (írta: Benderek Krisztina) 3 141—143 Bemutatkozik a somogysimonyi Dózsa VT (írta: Saly Géza) 10 466-468 Bemutatkozik a szegedi Táncsics VT (írta: Saly Géza) _ 6 285-287 Bemutatkozik a szombathelyi Aranypatak VT (írta: Öhm László) 1 45-47 Bemutatkozik a tengelici Petőfi VT (írta: Saly Géza) 4 189-191 Bemutatkozik a zalaszentmihályi „Harc a szocializ­musért” VT (írta: Csekő Sándor) 11 516-517 BERDÁR Béla: A vadszámlálásról 2 61 BERDÁR Béla-IZRAEL Gábor: (Ezerkilencszáz- hetvenöt) 1975. év vadgazdálkodása F 10 73-80 BERTÓTI István: Egy suta két gidát nevel 8 378 BERTÓTI István: Őzállományunk helyzete és jö­vője F 8 57-59 CSÉPI József: Az árpádhalmi fácánparadicsom 1 5 CSIKVÁRY László: Fácántakarmányozási kísér­letek különböző beltartalmi értékű granulált tá­pokkal F 4 25-29 DEBRECZENI Iván: A növénytermesztés és a vad- gazdálkodás kapcsolatáról F 8 61-63 FODOR Tamás: Külföldi és hazai kutatások a me- zeinyúlról F 11 87-88 FODOR Tamás: A növénytermelési rendszerek iránya és a vadgazdálkodás F 6 41-43 HAUER-HOLDAMPF-KERESZTESI: Mire int az utóbbi hat év vadgazdálkodása? F 9 65-69 HELTAY István: A mezeinyúl érdekében F II 83-86 HOLDAMPF Gyula: Néhány gondolat a vadtakar­mányozás és a vadföldgazdálkodás korszerűsíté­séről 3 112-113 Muflontelepítés a Vértesben 5 204 MUNKÁCSI István: Miért kell állományszabá- lyozási terveket előirányozni az őzállományhoz? 12 542 NAGY Emil: Újabb adatok és megfigyelések a fá­cán és a fogoly takarmányozásáról F 1 6-7 NAGY Emil-PUSKÁS Imre: Összehasonlító vizs­gálatok a volierezett fácán szabadtéri és zárttéri tojatásra F 1 1-3 A nagybereki példa 8 351-353 PATAKY Ernő: „Termelés” a vadgazdálkodásban 2 65 PECHTOL János: Vadföldgazdálkodási prognózis 1 33 PECHTOL János: Vadföldgazdálkodási teendők 2 85 3 113 4 162 5 223 6 271 7 335 8 377 9 427 SINKOVITS Miklós: A téli vadetetésről 10 439 SINKOVITS Miklós-PECHTOL János: A mezei­nyúl helyzete hazánkban FII 81-83 SINKOVITSNÉ HLUBIK Ilona: Néhány mód­szer az eredményesebb fácánkeltetés érdekében F 1 3-5, 8 SZABOLCS József: Ne csak lőjük, telepítsük is a dámot 10 444-446 SZÍDNAI László: Beszéljünk a vaddisznóról 10 448-449 VERESS Sándor: Javaslat a „Vadászati alapisme­retek” következő kiadásához 12 542 SALY Géza: Hol vagyunk? Az erdőben! 6 260 STERBETZ István: Környezetvédelem - természet- védelem. Természetvédelmi jog a vadászat gya­korlatában F 7 49-53 Szovjet-amerikai együttműködés a természetvéde­lemben 11 484 Természetvédelem - vadvédelem 2 92 Az összhang elkerülhetetlen. Párbeszéd (Cs. Ajta­mov és L. Novicsenko között) 4 158-159 BENEDIKTY László: A környezetvédelem köz­ügy. Egy határozat életre kel 2 65 BEREGSZÁSZI György: Vadászok a környezet- védelemért 2 65 MAJOR István: A természetvédelem nemzetközi szervezetei F 7 53-55 RÉVÉSZ Tibor: A környezeti változások hatása a vadra 2 81 SALY Géza: Erdővédelem - soron kívül Pest me­gyében 2 59 BERDÁR Béla: Vadászati eredmények 1975-ben 14 161 CSEKŐ Sándor: Szezonnyitó Pest megyében 11 495-496 FENYVESI Jenő: Hozzászólás a „Szalonkavárás idején” című cikkhez 5 205 FÖLDVÁRI Géza: Ki és hogyan jöhet Magyar­országra vadászni? 3 111 KOLLER Mihály: Minek a nő a vadászaton? 6 254 Mi a véleménye a vendégvadászatról - a vendég­vadászokról? 1 39 2 85 3 104 Rendelkezzen a háziszabályzat! 5 198 STUDINKA László: Mi indokolja az őszi tilal­mat? A szalonkahúzásról 4 160 Vadászok a vadászatról 2 58 VERESS Sándor: Hogyan folvtassa, aki vadász lett? 6 255 VÖDRÖS Attila: Vadbefogás 1 20 WOLF Károly: „Sötét” vadászat 7 295

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents