Az Érem, 1992 (48. évfolyam)

1992 / 1. szám

XLVIII. ÉVFOLYAM/TARTALOMJEGYZÉK Óvári Ferenc: Philippus császárok antiochiai veretű antoninianusainak problematikájáról 1 Saltzer Ernő: Árpádkori sírleletek pénzeinek statisztikája 6 Tóth József-Zombori Lajos: Faragó Sándor fémszükségpénzei 10 Raymann János: Az Osztrák-Magyar Bank bankjegyeinek francia felülbélyegzéséről 12 Kőhegyi Mihály: Hunfalvi Pál feljegyzése az 1848-as Magyar Katonai Érdemrend adományozásáról 15 Zombori Lajos: Városi vámbárca 18 Tóth József: A Miskolci Vendéglátóipari Vállalat bárcái 19 Káldos G. István: Pálmák magyar vonatkozású érmeken 21 Leányfalusi Károly: Külföldi modern pénzek magyar gyűjteményekben 26 Grotte András: Ezüstpénzek aranyozásának tilalma 1798-ban 29 Kollár Albin: A dunakeszi Körösi Csorna Sándor Általános Iskola érmei 31 Becherer Károly: Mészáros Lázár emlékérem 33 Gosztonyi József: Csúcs Ferenc újabb érmei 36 ISSN 0 133-8005 Szerkeszti a szerkesztő bizottság: KŐHEGYI MIHÁLY, RÁDÓCZY GYULA (felelős szerkesztő), VADÁSZ GYÖRGY, VARANNAI GYULA Kiadja: A MAGYAR ÉREMGYÜJTŐK EGYESÜLETE A szerkesztőség elme: 1368 Budapest, Pf.: 186. Felelős kiadó: DR. ZOMBORI LAJOS, a Magyar Éremgyüjtők Egyesületének főtitkára Szinovszki és Társa Tipográfiai Kft.

Next

/
Thumbnails
Contents