Numizmatikai Közlöny, 1969-1970 (68-69. évfolyam)

TARTALOM Castelin, Car el: Keltische Kleinsilbermünzen von Brigetio .................................................................................... 3 A lbeker Mária és Bír óné Sey Katalin: Antoninianus lelet Felsőtengelicről....................................................... 13 G edai István: A nyáregyházi lelet éremanyaga ........................................................................................................... 25 Vajay Szabolcs: Idegen címer Nagy Lajos két dénárján......................................................................................... 43 Pohl A rtur: Hunyadi János pénzverése......................................................................................................................... 48 Huszár Lajos: A lengyel pénzek forgalma Magyarországon a XVI—XVII. században.............................. 57 K őhegyi Mihály: Mária Terézia pénzértékelési rendelkezésése 1755-ből .......................................................... 63 Pohl Artur: V. László ismeretlen dénárja ...............7................................................................................................... 73 P ohl Artur: Újlaki Miklós pénzverési rendelete Szeben városához 1445-ben.................................................. 74 S zepessy Géza: Egy esztergomi pénzlelet a XVI. századból..................................................................................... 75 Hőgye István: XVIII. századi hamis pénzek leírása................................................................................................ 76 Hőgye István: Olaszliszka város szükségpénzei 1849-ben ....................................................................................... 77 H uszár Lajos: Az 1861-i országgyűlés emlékérmének készítője............................................................................ 78 Éremleletek................................................................................................................................ 81 Irodalom ......................................................................................................................................................................... 83 A végén 6 képes tábla A MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT Célja az éremtan tudományos művelése A társulat kiadványa a NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY A társulati tagok tagsági díja egy évre 40 Ft. A Numizmatikai Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai valamint a tudományos kérdé­sekben való érdeklődések, meghatározások és irodalmi termékek dolgában való érdeklődések, új tagok felvételét illető kérelmek, valamint a reklamációk a társulat címére küldendők. Tagdíjfizetés és egyéb pénzügyi természetű ügyekben a pénztáros ad felvüágosítást a társulat címén A társulat csekkszámlája 51010—VIII. A társulati könyvtár a társulati helyiségben Rádóczy Gyula könyvtáros kezelésében áll a hi­vatalos órák alatt a tagok rendelkezésére. , A társulat tisztviselői a hivatalos órákat minden csütörtökön du. 6—8 órák között tartják a társulati helyiségben (VIII., Csepreghy u. 4. II. 15.)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents