Numizmatikai Közlöny, 2003-2004 (102-103. évfolyam)

TARTALOM Saltzer Ernő 1912-2003 (Rónaszéki István) .............................................................................................. 3 TANULMÁNYOK Redő Ferenc: A számítástechnika szerepének múltja, jelene és perspektívái a numizmatikai kutatásban 5 Prohászka Péter: Elfelejtett római éremleletek IV.: a kis-démi severuskori dénárlelet (1810) ............... 11 Ó vári Ferenc: 238-253 között vert római ezüstpénzek statisztikai adatai................................................. 19 Tóth Csaba: Az Árpád-kori pénzek ötvözőelemeinek vizsgálata .............................................................. 35 Emest Oberländer-Tämoveanu: A 13-16. századi magyar pénzverés emlékei nyugaton I. Korabeli itáli­ai, francia és katalán források............................................................................................................... 45 Gyöngyössy Márton: A szekszárdi oszporalelet .......................................................................................... 57 Garami Erika: Az 1920-as évekbeli magyarországi frankhamisítás numizmatikai vonatkozásai........... 63 Pelbárt Jenő: Egy eredeti francia és egy hamis 1000 frankos bankjegy vízjelének összefüggései .... 73 Matié Branko: A papírpénz konvertibilitása és rendszere Bosznia és Hercegovina jelenkori pénzein . 83 Rayman János: Klimó György pécsi püspök éremgyűjteménye és numizmatikai tárgyú könyvei .... 89 Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az első magyar tűzzománc jelvény gyárban készült iskolajelvények kataló­gusa. (4. rész) ......................................................................................................................................... 109 Sallay Gergely Pál: Ejtőernyős ügyességi és csapatjelvények Magyarországon, 1939-1945 ................. 131 K ISEBB KÖZLEMÉNYEK Pető Mária: Egy magyarszármazású műgyűjtő, műkereskedő és éremhamisító (?) a XIX. század ele­jén ............................................................................................................................................................ 141 Óvári Ferenc: Ismeretlen és nagyon ritka római ezüstérmék a III. század első feléből.......................... 143 Prohászka Péter: Egy elfelejtett 5. századi solidus lelet Bukovinából (Starosinetz/Starozinec 1828) . . 147 Prohászka Péter: Régi-új honfoglalás és államalapítás kori bizánci pénzek a Kárpát-medencéből .... 149 Búza János: Rosenobel 1637. Aranypénzek két kassai hagyatékban ....................................................... 151 Z ombori Lajos: Nagykanizsai gabellák 1842-ből ....................................................................................... 155 Simon László: BUDAVOX-ENTEL - magyar tervezésű telefonérme Argentína számára................... 157 K önyvismertetések........................................................................................................................................... 161 Társulati élet 2002-2003 ................................................................................................................................ 170 Magyar Numizmatikai Bibliográfia 200-2002 (Balogh Éva - Baloghné Ábrányi Hedvig)................... 175

Next

/
Thumbnails
Contents