Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1937

Tiszai egyházkerület. A NYÍREGYHÁZI ÁG. HITV. EVANG. GEDULY HENRIK LEÁNYGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐIÉ az 1937—38. iskolai évről. Közzéteszi: WEISZER GYULA igazgató. Nyomatott Burger Béla könyvnyomdájában, Nyíregyházán, Ér-utca 25.

Next

/
Thumbnails
Contents