Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1940

Wv Tiszai egyházkerület. A NYÍREGYHÁZI ág. hitv. evang. GEDULY HENRIK LEÁNYGIMNÁZIUM az 1940—41. iskolai évről. Közzéteszi: WEISZER GYULA igazgató Nyomatott Venkovits K. Lajos könyvnyomdájában, Nyíregyháza, Zrínyi llona-u 9.

Next

/
Thumbnails
Contents