Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1941

Wv Tiszai egyházkerület Internatus. VRONYVE az 1941—42. iskolai évről az iskola fennállásának 25. esztendejében. A NYÍREGYHÁZI ÁG. HITV. EVANG. GEDULY HENRIK LEÁNYGIMNÁZIUM Közzéteszi: WEISZER GYULA igazgató. Nyomatott: Venkovits K. Lajos könyvnyomdájában, Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-u. 9. (a V>, Шт\) sz£j£j *?y

Next

/
Thumbnails
Contents