Evangélikus Leánygimnázium, Nyíregyháza, 1943

Tiszai egyházkerület, Internátus. A NYÍREGYHÁZI ÁG. HITV. EVANG. GEDULY HENRIK LEÁNYGIMNÁZIUM ÉVKÖNYVÉ az 1943—44. iskolai évről i az iskola fennállásának 27. esztendejében. Közzéteszi: WEISZER GYULA igazgató, tanügyi főtanácsos. Nyomatott: Venkovite K. Lajos könyvnyomdájában. Nyíregyháza, Zrínyi Ilona-utca 9.

Next

/
Thumbnails
Contents