Katolikus gimnázium, Nyitra, 1906

Y A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CZIMZETT NYITRAI R. K. FŐGYMNASIUM . ÉRTESÍTŐJE AZ 1906/7. TANÉVRŐL KÖZZÉTESZI HORVÁT SÁNDOR IGAZGATÓ. = NYITRA, 1907. = HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents