Katolikus gimnázium, Nyitra, 1907

A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CZIMZETT NYITRAI R. K. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1907/8. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI HORVÁT SÁNDOR IGAZGATÓ. NYIT R A, 1908. HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents