Katolikus gimnázium, Nyitra, 1914

POZSONYI TANKERÜLET. 1915. A SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYRÓL CÍMZETT NYITRAI R. KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1914-1915. TANÉVRŐL. ❖ KÖZZÉTESZI : FRANK ISTVÁN IGAZGATÓ. ❖ NYOMATOTT NYITRÁN, HUSZÁR ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents