A MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 1. KÖTET (1950)

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA V. ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI 11AYNAI IMRE, H ET ÉN YI GÉZA, MELCZER MIKLÓS, KISS FERENC, STRAUB F. BRÚNÓ ERNST JENŐ, WENT ISTVÁN, HATTYASY DEZSŐ, GEGESI KISS PÁL, id.ISSEKUTZ BÉLA LEHOCZKY TIBOR, BALÓ JÓZSEF, DABIS LÁSZLÓ, GERMÁN TIBOR, MAKAI ENDRE KF.TTESY ALADÁR, FEKETE SÁNDOR, BABICS ANTAL SZERKESZTI: RAJKA ÖDÖN SZERKESZTŐSÉGI TITKÁROK; HELLER VILMOS, KRAMER MIKLÓS I. KÖTET 1. SZÁM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., GÉZA-U. 2 KI ADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI., SZTÁLIN-ŰT 31 A Magyar Tudományos Akadémia Y. orvosi tudományok osztályának közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenkint általában egy kötet jelenik meg. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia V. Osztályának Közleményei Budapest, V., Géza-u. 2. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadőhivatali levelezés. Minden szerzőt 100 különlenyomat vagy nyomtatott ívenkint 480 forint tiszteletdíj illet megjelent munkájáért. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért, vagy továbbítá­sáért nem vállal. A Közlemények előfizetési ára kötetenkint belföldi címre 20 forint, külföldi címre 30 forint. Egyes füzetek ára belföldön 5 forint, külföldön 7 50 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, VI., Sztálin-út 31. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 936.550), külföldi megrendelések a »KULTURA« Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, V., Akadémia-u. 10. Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 929.040) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztálya a következő idegennyelvű folyóiratokat adja ki : 1. Acta Medica Hungarica, 2. Acta Physiologica Hungarica. 3. Acta Morphologica Hungarica. E lapok hivatottak a magyar klinikai és kísérletes orvostudomány eredményeinek legjavát a külföld felé képviselni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig további 3 nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Medica Hungarica Szerkesztősége, Budapest, V., Géza-u. 2. Acta Physiologica Hungarica Szerkesztősége, Budapest, V., Géza-u. 2. Acta Morphologica Hungarica Szerkesztősége, Budapest, V., Géza-u. 2.

Next

/
Thumbnails
Contents