ORVOSTUDOMÁNY - A MTA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI 21. KÖTET (1970)

21. kötet / 1. sz.

ORVOSTUDOMÁNY A Magyar Tudományos Akadémia У. Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei Л SZEBKBSZTÓ BIZOTTSXG TAGJAI BABICS ANTAL. ERNST JENŐ, GEGESI KISS PAL, GÖMÖRI PAL, HAYNAL IMRE, MISKOLCZY DEZSŐ, RAJKA ÖDÖN, ZSEBŐK ZOLTÁN FŐSZERKESZTŐ KNOLL JÓZSEF TECHNIKAI SZERKESZTŐ KNOLL BERTA SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST VIII., ÜLLŐI ŐT 26. KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V., ALKOTMXNY UTCA 21. Az Orvostudomány változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg. Az Orvostudományban az Osztály rendezvényein elhangzott előadások, az Osztály tagjainak eredeti vagy összefoglaló közleményei, továbbá az MTA saját intézeteinek közle­ményei jelennek meg. Kéziratok a következő címre küldendők: Orvostudomány Budapest VIII., Üllői út 26. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szer­zőhöz, de felelősséget a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért nem vállal. Az Orvostudomány előfizetési ára kötetenként 60 forint. Megrendelhető belföldre az Akadémiai Kiadónál (Budapest V., Alkotmány u. 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk 215 —11488.), külföldre a „KULTÚRA" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest I., Fő utca 32. Bankszámla: 43-790-057-181 sz.) vagy annak külföldi képviseleteinél és bizomá­nyosainál. A Magyar Tudományos Akadémia V. Orvosi Tudományok Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Chirurgien, 2. Acta Medica, 3. Acta Microbiologica, 4. Acta Morphologien, 5. Acta Paedialrica, 6. Acta Physiologica. E lapok hivatottak a magyar orvostudományok eredményeinek legjavával a külföldet megismertetni. A cikkek orosz, német, angol vagy francia nyelven jelennek meg a szerző kívánsága szerint, összefoglaló pedig további egy, ill. két nyelven. A dolgozatot magyar vagy a megfelelő idegen nyelven a következő címre kell beküldeni: Acta Chirurgica szerkesztősége, Budapest IX., Üllői út 78/b. Acta Medica szerkesztősége, Budapest VIII., Szigony u. 43. Acta Microbiologica szerkesztősége, Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest IX., Gyáli út 4. Acta Morphologica szerkesztősége, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, Budapest IX., Tűzoltó u. 58. Acta Paediatrica szerkesztősége, Budapest XI., Bókay J. u. 53. Acta Physiologica szerkesztősége, Pécs, Rákóczi u. 80, Élettani Intézet.

Next

/
Thumbnails
Contents