Állami polgári leányiskola, Orosháza, 1933

Az . Orosházád M. Kir.\ÁII. Polgárjl teányiskol|i ■ >*■ >;•“* ' '*■ • JBT « ' X. Értesítője 1933 —34-ik tanévről. Szerkesztette : Alexái' Júlia ig«ígató. Orosházán nyomatott Demartsik Ferencz könyvnyomdájában 1934.

Next

/
Thumbnails
Contents