Orvosi Hetilap, 1887. február (31. évfolyam, 6-9. szám)

1887-02-06 / 6. szám

152 A láz egész tartama a hőmérsék-emelkedés kezdetétől a hőmérsék-csökkenés kezdetéig (a hőmérsék-csökkenés kezdetét a lefelé fordított nyíl jelzi) a Pasteur-íé\t nyulaknál kettőnél 41/2 nap, kettőnél 4 nap, egynél 3 ‘/2 nap, egynél 2 nap volt; az én nyulaimnál pedig ötnél 3 ‘/a napig, egynél 2 ‘/2 napig tartott a láz. A láz egész tartamára is tehát az én nyulaimnál —- e kísér­leti sorozatban szabatosabban egyformán mutatkozott a tünemény. — 151 ­A lázas hőmérsék mindkétféle vírusnál ‘/2 — 1 nappal a halál előtt elmúlik és szakadatlan csökkenés közben subnormalisba megyen át. A 12 kisérlet eredményét a hőmérsék tényleges menetére a következő összehasonlító táblázat tünteti elő. A hőmérsék menete veszettséggel fertőzött nyulaknál a fertőzés kezdetétől a halálig. a) Párisi fix virus. I. nap II. nap III. nap IV. nap V. nap VI. nap VII nap VIII. nap IX. nap d. u. d. e. d. u. a. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. Ae­d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. 1. 39'2 39'1 39-5 38'9 38'9 391 39'3 39 7 39 9 40 8 40 3 40 7 40 4 40 4 39 3 37'6 371 20-7 t 2. 401 39'7 39'7 395 39'5 39-5 39-8 40 3 40 7 40 1 40 5 40 3 40 7 40 0 39 7 36'2 355 3. 39-3 39'9 40-0 38'7 390 39'1 39'2 39'4 40 3 40-7 40 7 40 7 41 0 41 0 40 9 39'3 37'8 24'9 4. 39'9 40-4 40-2 391 39 3 38'8 39'5 40 0 40 3 40 1 40 5 40 3 40 8 39 9 39'5 37-0 35'5 18'5 5. 39 1 39'3 38'9 38'7 38'9 390 39'5 39-4 40 1 40 4 40 3 40-4 41 0 39 1 23 9 6. 38'8 39'6 39 5 39'4 39'5 391 39 9 40 0 40 1 40 1 40-8 40 9 41 0 39'9 389 34'6 33'9 b) Budapesti fix vi rus. 1. 41-3 39-5 40'6 39 7 39 3 39'7 39 6 40 2 40 9 41 0 41 4 40 9 40 3 390 37-9 25'5 2. 40 9 39'4 39'3 39 3 39 1 39'3 39 3 40 1 40 9 40 8 41 1 40 3 36 7 23'3 3. 40-4 389 39 0 39 4 39 3 39'4 39 2 40 6 41 0 41 3 41 3 40 5 40 1 37'8 36'3 4. 40-5 39 4 39'3 39 3 39 5 39'7 39 5 40 3 39'8 40 7 40-8 41 1 40 8 28-3 5. 40-5 39-3 39'4 39 1 39 3 39'3 39 5 40 0 40 9 40-8 40 9 40 7 40 8 39'9 37'1 6. 410 39'7 39'6 39 4 39 6 39'0 40 1 40 3 40 7 41 2 40-8 40 3 39 8 37'9 35'8 A testsúly-csökkenés szintén bekövetkezett mind a kétféle vírusnál; még pedig: a Pasteur-féle vírusnál két esetben: az ötödik nap második, egy esetben a hatodik nap első, két esetben a hatodik nap második, egy esetben a hetedik nap második felé­ben. Az én vírusomnál a súlycsökkenés egy esetben már a negye­dik nap első, egy esetben a negyedik nap második, egy esetben az ötödik nap első, két esetben az ötödik nap második és egy esetben a hatodik nap első felében kezdődött. A súlycsökkenés a legtöbb esetben a láz megjelenése után tűnt fel x/2—3’/2 nap múlva, csak az én vírusomnál esett egybe a súlycsökkenés kezdete a hőmérsék-emelkedés kezdetével. Az összes testsúly-fogyás a kétféle vírusnál körülbelül egy­forma volt, 90 és 370 gramm között (9—25 °/0) változott. A 12 kisérlet absolut adatait a testsúly-fogyásra a következő párhuzamos összeállítás tünteti elő. A testsúly-ingadozás menete veszettséggel fertőzött nyulaknál a fertőzés kezdetétől halálig. a) Párisi fix virus. I. nap II. nap III. nap IV. nap V. nap VI. nap VII. nap VIII. nap IX. nap X. nap d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. d. e. d. u. 1. 2000 2000 1980 I960 1970 1950 1970 1950 1950 1930 1920 1870 1850 V 18(H) 1770 1730 1730 1670 1670 2. 1570 1620 1610 1640 1660 1620 1690 1600 1560 1600 1590 1570 1500 1480 1430 1410 1340 1300 3. 1490 1500 1460 1450 1460 1450 1470 1470 1450 1440 1390 1390 1370 1370 1330 13(H) 1260 1240 1210 4. 1050 1080 1060 1120 1100 1070 1080 1070 1080 1050 1050 1040 1050 1020 10(H) l(HH) 930 930 5. 800 800 800 800 820 800 800 790 800 770 750 750 730 700 680 6. 1000 1030 1020 1020 1050 1000 1030 1040 1010 1000 1000 950 930 9(H) 910 850 840 800 b) Budapesti fix virus. 1. 1 730 1770 1750 1770 1730 1760 1750 1700 1720 1460 1620 1590 1600 1550 1510 1480 1480 2. 830 800 800 800 800 800 800 750 760 720 720 680 680 650 3. 1500 1490 1500 1470 1500 1430 1440 1400 1400 1300 1300 1210 1210 1150 1140 1130 4. 940 940 900 900 900 870 840 850 810 850 800 770 750 720 5. 1480 1460 1450 1460 .1470 1460 1420 1440 1400 1350 1350 1320 1300 13(H) 1250 1170 6. 1320 1300 1300 1320 1300 1320 1270 1240 1250 1230 1200 1170 1160 1170 1100 1070 A hőmérsék és testsúly ingadozásainak hasonlatosságát a kétféle virus által előidézett mesterséges veszettség lefolyása alatt legkönnyeb­ben szemlélhetővé teszi a következő lapon látható két graphicus rajz, melynek elseje egy párisi, másika egy budapesti fix virus-sal fer­tőzött nyúl hőmérsék- és súlyváltozásainak menetét tünteti elő. Az ideges tüneményeknek, a szorosabb értelemben vett veszett­ségnek kitörés-ideje a kétféle vírusnál a következő volt. A Pasteur-féle virus-sal oltott hat nyúl közül: egynél a hatodik nap második, ötnél a hetedik nap második felében tört ki a veszettség. Az én fix vírusommal oltott hat nyúl közül: kettőnél az ötödik nap második, négynél a hatodik nap második felében jelentkezett a veszettség. Ez ideges tünemények kitörés-ideje a 12 kísérletből csak egy esetben esett össze a súlycsökkenés kezdetével, minden többi esetben megelőzte azt a súlycsökkenés 1/2—2'/2 nappal, míg a hőmérsék-emelkedés a legtöbb esetben a veszettség ki­törése után még tovább tartott és a 12 eset közül csak két esetben esett össze a hőmérsék-csökkenés az ideges tünemények kitörésével. A halál beálltának ideje a kétféle vírusnál következő volt. A Pasteur-iélt virus-sal beoltott 6 nyúl közül egy a nyolcza- dik nap első felében, három a kilenczedik nap második felében, kettő a tizedik nap első felében halt meg, a beoltás idejétől kezdve a számítást.

Next

/
Thumbnails
Contents