Orvosi Hetilap, 1980. július (121. évfolyam, 27-30. szám)

1980-07-06 / 27. szám

ORVOSI HETILAP AZ ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben I* Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVÄTH KAROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. PETRI GABOR DR. rak Kálmán dr. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. oft, Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. p)c Munkatársak : PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. ■* 121. ÉVFOLYAM 1* 27. SZÁM 1980. JÚLIUS 6. TARTALOMJEGYZÉK Juszt Lajos dr.: A gyógyító munka anyagi megalapozásáról .......................................................... 1015 E REDETI KÖZLEMÉNYEK llyés István dr. és Péter Ferenc dr.: Thyreoidea-antitestek vizsgálata golyvás gyermekek körében .................................... 1621 KLINIKAI TANULMÁNYOK Corradi Gyula dr., Kelemen Zsolt dr., Lipták József dr. és Balogh Ferenc dr.: A vesico-vaginalis sipolyokról ............................... 1627 T ERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK Fodor Miklós dr., Solymosi László dr. és Szántó József dr.: Az L-dopa — Cyproheptadin kombinatiós kezelés értékelése Parkinsonos betegeken ... 1631 EPIDEMIOLÓGIAI TANULMÁNYOK Szamosi Tamás dr., Marosvári István dr. és Borús Béla dr.: Intestinalis parazitosis, obstructiv bronchitis és laryngitis subglottica miatt kezelt gyermekekben ................................................. 1637 K AZUISZTIKA Gál István dr., Ézsely Ferenc dr. és Mecseky László dr.: Féregnyúlvány invaginatiója a coecumba .................................................................... 1641 Petri András dr. és Imre József dr.: Nyelőcsőrák achalasiás betegeken ...................... 1643 MÓDSZERTANI LEVÉL Diagnosztikus hasüregi punctio és öblítés alkalmazása heveny hasi körfolyamatokban ............................................. 1647 Beszámolók, jegyzőkönyvek ............................................. 1648 Folyóiratreferátumok ........................................................... 1653 Levelek a szerkesztőhöz ...................................................... 1665 Könyvismertetés .................................................................... 1667 Megjelent ...................................................................................... 1646 Pályázati hirdetmények ...................................................... 1640 Hírek ........................................................................................... 1672

Next

/
Thumbnails
Contents