Orvosi Hetilap, 1981. november (122. évfolyam, 44-48. szám)

1981-11-01 / 44. szám

ORVOSI 'ffv- v HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította : MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÁL DR. DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRI GABOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KÄLMÄN DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. 1* 122. ÉVFOLYAM * 44. SZÁM * 1981. NOVEMBER 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK Borsay János dr.: Emlékezés November 7-re, a Rokkantak Nemzetközi Évében ................... 2699 P etri István dr., Horváth Örs dr., Csikós Mihály dr., Petri András dr. és f Imre József dr.: A késői túlélés gyomorrák miatt operált betegeinken .................................... 2703 ORVOSI PSZICHOLÓGIA Magyar Erzsébet dr.: Családi szocializációs zavar következtében kialakult neurotikus betegség karrier ........... 2709 K LINIKAI TANULMÁNYOK Kajtár Pál dr., Révész Tamás dr., Károlyi György dr., Molnár Sándor dr., Kardos Gabriella dr., Keleti Júlia és Koós Rozália dr.: Aplasztikus csontvelöképpél kezdődő, gyermekkori lymphoblastos leukaemia diagnosztikus és terápiás problémái ............................................ 2713 Gyuris Jenő dr.: Szexológiai rendelésünk tapasztalatai ........... 2719 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Vitray János dr., Kéthelyi Judit dr., Gál István dr. és Szabóki Ferenc dr.: A klinikai és hemodinaimikai adatok összefüggése akut miokardiális infarktusban 2723 RITKA KÓRKÉPEK Temesi Zoltán dr., Lackó József dr. és Komlóssy Attila dr.: Az ischaemiás colitisről esetünk kapcsán ... 2726 HORUS Emil Kraepelin ........................................................ 2729 A Magyar Vöröskereszt száz éve ................... 2732 „ Foltos” bürök ........................................................ 2733 A TMB hírei ............................................................ 2734 F olyóiratreferátumok .................................................... 2737 Könyvismertetés .................. 2749 P ályázati hirdetmények ................................................ 2753 Hírek ................................................................................ 2755 E lőadások, ülések ............................................................ 2756

Next

/
Thumbnails
Contents