Orvosi Hetilap, 1982. július (123. évfolyam, 27-30. szám)

1982-07-04 / 27. szám

У**i AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZOK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztő bizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BRAUN PÄL DR. DARABOS PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. LENART GYÖRGY DR. OZSVATH KAROLY DR. PETRI GABOR DR. PETRÁNYI GYULA DR. RAK KALMAN DR. SZÁNTÓ GYÖRGY DR. Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: PAPP MIKLÓS DR. GIACINTO MIKLÓS DR. BTAGE ZSUZSANNA DR. WALSA RÓBERT DR. BUDA BÉLA DR. HONTI JÓZSEF DR. VÉRTES LÁSZLÓ DR. I 123. ÉVFOLYAM * 27. SZÁM * 1982. JÚLIUS 4. Széli Kálmán dr.: A regionalis érzéstelenítés helye a korszerű anaesthesiológiában ....................... 1651 K LINIKAI TANULMÁNYOK Mestyán Gyula dr.: A perinatális eredetű súlyos cerebrális utóképek fontosabb etiológiai és preventív szempontjai ............... 1669 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Papp Miklós dr., Fodor István dr., Varga Gábor, Ormai Sándor dr. és Folly Gábor: Kivezetőcső-lekötéssel létrehozott korai funkcionális és morfológiai változások az exokrin pancreasban ....................................... 1665 L ászló Aranka dr. és Gellén János dr.: В-scan ultrahang vizsgálatok dystrophia musculorum progresszívában szenvedő gyermekeken ....................................... 1671 Ö SSZEFOGLALÓ REFERÁTUMOK Nász István dr. és K. Nász Ildikó dr.: A Streptococcus mutans és a caries összefüggése ............................................ 1675 KAZUISZTIKA Várbíró Mária dr., Hargita Mária dr., és Borsos Sándor dr.: Budd—Chiari-betegség tartós oralis fogamzásgátló-szedés kapcsán ........................... 1681 B eszámolók, jegyzőkönyvek ........................................ 1685 Folyóiratreferátumok ................................................ 1689 Levelek a szerkesztőhöz ............................................ 1701 Könyvismertetés ......................................................... 1705 Megjelent ......................................................................... 1700 Pályázati hirdetmények ............................................ 1704 1 i iTaillRa TARTALOMJEGYZÉK

Next

/
Thumbnails
Contents