Orvosi Hetilap, 1988. február (129. évfolyam, 6-9. szám)

1988-02-07 / 6. szám

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1867-ben * Szerkesztőbizottság; ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. Hollán Zsuzsa dr.: A transzfúzió indikációi ............................................... 271 S TATISZTIKAI TANULMÁNYOK Tisdavicz Lásdó dr. és Ormos Jenő dr.: Multiplex tumorok ..................................................... 281 ER EDETI KÖZLEMÉNYEK Dvorácsek Éva dr.. Kassai Zsuzsa dr. és Török Imre dr.: A szexuál-steroid szérum szintek és a szérum indi­rekt bilirubin szintek közötti összefüggés az újszü­löttkorban ......................................................................... 289 DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK Hübler János dr., Nemessányi Zoltán dr. és Zámbó Katalin dr.: Csontszcintigráfia jelentősége a prostata carcinoma gyógyításában ............................................................ 293 HORUS Kossuth Lajos és az egészség..................................... 297 Adalék a himlőellenes oltás magyarországi törté­netéhez ........................................................................... 299 Halléban végzett magyar orvosok .......................... 299 A z Orvosi Hetilap referáló rovatának irányelvei............. 302 F olyóiratreferátumok.............................................................. 303 Könyvismertetés ..................................................................... 321 Megjelent ................................................................................. 321 E ü. Min. tájékoztatója.......................................................... 322 Hírek ..................................................................................... 323 Pályázati hirdetmények.......................................................... 324 * 129. ÉVFOLYAM * 6. SZÁM * 1988. FEBRUÁR 7. гтптидпташ

Next

/
Thumbnails
Contents