Orvosi Hetilap, 1988. október (129. évfolyam, 40-44. szám)

1988-10-02 / 40. szám

ORVOSI HETILAP V-------г T ARTALOMJEGYZÉK \/\ AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztőbizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 129. ÉVFOLYAM * 40. SZÁM * 1988. OKTÓBER 2. Az Orvosi Hetilap Szerkesztősége az idei Marku- sovszky-ünnepséget október 5-én 11 órakor tartja a MTA dísztermében. Ugyanakkor osztja ki a Medicina Könyvkiadó Válla­lat nívódíjait. Lampé László dr.: A reproduktív medicina új útjai — új etikai dilem­mák ................................................................................2119 KLINIKAI TANULMÁNYOK Sólyom Enikő dr., Kluiber László dr., Baranyai Zsu­zsa dr. és Minik Károly dr.: Vékonybélszövettaiai vizsgálattal párhuzamosan végzett diszaharidáz meghatározások értéke coelia- kia különböző kezelési stádiumaiban és más gyara­podási zavarokban .......................................................2127 EREDETI KÖZLEMÉNYEK Рокоту Gyula dr., Kiss Zsuzsanna dr., Szabó Éva dr., Karácsony Gizella dr., Várkonyi Tibor dr. és Varró Vince dr.: Chronicus gastritis és duodenitis primer Sjögren szindrómában ................................................................ 2133 RITKA KÓRKÉPEK Romics Imre dr., Beutler Wolfram dr. és Bach Diet­mar dr. : A vese haemangiopericytoma egy esete ................... 2139 L iszkay Gabriella dr., Lakos András dr., Vecsei Éva dr. és Daróczy Judit dr.: Acrodermatitis chronica atrophicans, mint a Lyme borreliosis késői manifesztációja ................................2143 H ORUS Apáthy István (1863—1922) ....................................... 2147 A Budapesti kir. Orvosegyesület könyvtárának tör­ténete .................................................................................2149 Beszámolók ............................................................................ 2155 F olyóiratreferátumok ............................................................ 2157’ A Szoc. és Eü. Min. június havi tájékoztatója.................. 2168 H írek ...................................................................................... 2170

Next

/
Thumbnails
Contents