Orvosi Hetilap, 1989. március (130. évfolyam, 10-13. szám)

1989-03-05 / 10. szám

I ORVOSI HETILAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Alapította: MARKUSOVSZKY LAJOS 1857-ben * Szerkesztőbizottság: ALFÖLDY ZOLTÁN DR. BODA DOMOKOS DR. BRAUN PÁL DR. ECKHARDT SÁNDOR DR. FŰZI ISTVÁN DR. HIRSCHLER IMRE DR. JOBST KÁZMÉR DR. KÁROLYI GYÖRGY DR. LAMPÉ LÁSZLÓ DR. OZSVÁTH KÁROLY DR. PETRÁNYI GYULA DR. RÁK KÁLMÁN DR. * Felelős szerkesztő: TRENCSÉNI TIBOR DR. * , Munkatársak: BTAGE ZSUZSANNA DR. BUDA BÉLA DR. GIACINTO MIKLÓS DR. HÍDVÉGI JENŐ . KELLER LÁSZLÓ DR. PAPP MIKLÓS DR. WALSA RÓBERT DR. * 130. ÉVFOLYAM * 10. SZÁM * 1989. MÁRCIUS 5. TARTALOMJEGYZÉK } Mikim János dr., Bogár Lajos ár. és Mátrai Árpád dr.: A haemorheologia gyökerei, fogalma, tárgya, tör­ténete, mai feladatok és további perspektívák ...... 491 K LINIKAI TANULMÁNYOK Károvits János dr., Szekeres Lajos dr., Juhász György dr. és Kincses Zsuzsa dr.: Epidurálisan adott morfin-adrenalin-bupivacain keverék a szülészeti fájdalomcsillapításban......... 499 E REDETI KÖZLEMÉNYEK Pados Róbert dr., Métneki Júlia dr. és Pál Katalin dr.: Monozygota és azonos nemű dizygota ikrek cario- gen élelmiszerfogyasztási frekvenciáinak összeha­sonlító vizsgálata....................................................... 503 TERÁPIÁS KÖZLEMÉNYEK Bábiczky Agnes dr. és Patakfalvi Albert dr.: Cortocosteroid, immunsuppressiv kezelésre és splenectomiára refrakter idiopathiás immun- thrombopenia eredményes kezelése Intraglobin-F- fel................................................................................ 511 KAZUISZTIKA Haczku Angéla dr., Lukács Katalin dr., Bartha Iván dr., Mórocz István dr. és Thomas Ben dr.: Virilisaló mellékvesetumor által okozott „esszen­ciális hypertonia”...................................................... 515 HORUS V Winkler Lajos emlékezete........................................ 519 A fenacetin évszázada............................................... 522 Folyóiratreferátumok............................................................. 527 Levetek a Szerkesztőhöz....................................................... 541 Hírek................................................................ ...............*.... 543 P ályázatok.............................................................................. 543 K ÖNYVTÁRA

Next

/
Thumbnails
Contents