Pajtás, 1982. szeptember-december (37. évfolyam, 21-35. szám)

1982-09-02 / 21. szám

AZ ORSZÁG VALAMENNYI ÚTTÖRŐCSAPATÁNAK, KISDOBOSÁNAK ÉS ÚTTÖRŐJÉNEK Köszöntünk benneteket, kisdobosok és úttörők S Bizonyára sok kedves élmény­nyel, felejthetetlen emlékkel zár­játok az elmúlt úttörőévet, az út­törőnyarat. Tudjuk, szívesen vesztek részt minden olyan feladat megvalósí­tásában, amelynek tervezésébe és előkészítésébe is bekapcso­lódhattatok. Úgy gondoltuk, hogy az új úttörőévben veletek együtt, közösen tervezzük meg a programokat, a ti közreműködé­setekkel indítjuk útjára az új kez­deményezéseket. Az idén önállóan választhatjá­tok meg az úttörőév jelmondatát. Olyan jelmondatot válasszatok, amely az úttörőcsapat minden kisdobosát és úttörőjét, az őrsö­ket és rajokat összefogásra, a kö­zösen tervezett programok kö­zös erővel történő megvalósítá­sára hívja. KISDOBOSOK ÉS ÚTTÖRÖK! Járjatok az életben nyitott szemmel! Vegyétek észre a jót, s a rosszat is! Találjátok meg hol és miben van rátok szükség! Ve­gyetek részt lakóhelyetek, környe­zetetek szépítésében, értékeinek megóvásában! Segítsétek az arra rászoruló idős embereket! Az őrsi és rajösszejöveteleken, úttörőtanács-üléseken beszéljé­tek meg, hogy milyen feladat megoldásában vesztek részt szí­vesen. A komoly erőpróbát igény­lő feladatok mellett gondoljatok a játékos, vidám összejövetelek szervezésére is. Nem várunk tőletek teljesíthe­tetlen, nagy dolgokat! Csak azt, hogy legyetek olya­nok, akik ismerik kötelességeiket és élni tudnak jogaikkal. Olya­nok, akik nyíltak, őszinték, szóki- mondóak és igazságosak. Olya­nok, akik szívesen kötnek barát­ságot és meg is tudják tartani barátaikat; akik kíváncsiak min­den újra, szépre és korszerűre, s ezért egyre többet akarnak meg­szerezni a tudás kincseiből. Teljesítsétek legfontosabb kö­telességeiteket! Tanuljatok szor­galmasan, segítsetek egymásnak a tanulásban! Legyetek fegyel­mezettek, hiszen ez a tanulás, a munka, a közösségi élet alapja! Ápoljátok, gazdagítsátok iskolá­tok, úttörőcsapatotok hagyomá­nyait! Gazdálkodjatok okosan a megnövekedett hétvégi szabad idővel! Szüléitekkel, barátaitok­kal közösen tervezzétek meg a szabad szombatok s vasárnapok programjait! Gondoljatok a pi­henésre, a szórakozásra, gyö­nyörködjetek a művészetekben! Sportoljatok, túrázzatok, tegyetek nagy felfedezéseket, énekeljetek, játsszatok sokat! О

Next

/
Thumbnails
Contents