Állami reálgimnázium, Pancsova, 1891

A PAI\ C S O V A. I MAGYAR KIRÁLYI A LLA MI FOGYMN A 81ÜM ÉRTESÍTŐJE AZ 1891/2. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI T o i* <1 ;i i ( * y ö r £»' y. A főgymnasiumnál a népiskola IV. osztályának meg­felelő előkészítő-osztály is van, a mélyből a tanulók a főgymnasiumba, főreáliskolába, illetőleg a polgár­iskolába léphetnek. PANCSO VAN. NYOMATOTT WITTIGSCHLAGER K.-NÁL. 1892.

Next

/
Thumbnails
Contents