Állami reálgimnázium, Pancsova, 1905

Pancsovai állami főgimnázium. 1905-1906. F-A*. NCSO TTJb. X MA (a VAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM AZ Í905-Í906. 1SKORÄI ÉVRŐL;. KÖZZÉTESZI JAVORIK JÁNOS IDEIGLENES IGAZGATÓ. PANCSOVA NYOMATOTT WI Í'TIGSCH LAGER K.-NAL. 1Ш. Tartalomjegyzéke a legutolsó lapon.

Next

/
Thumbnails
Contents