Papir-Szaklap, 1924 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-04 / 1. szám

III. évf., 1. szám. ^ - / í Budapest, 1924. január 4. PAPIRIZAKLAP A BUDAPESTI PAPIRKERESKEDÖK EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Kiadja: Gesmey István. KIADÓHIVATAL, i IV., RÉGIPOSTA-UTCA B. Telefonszimoki Kiadöhivatal 136-93. SzerkesztSség Jizsef 60-49 és 29-29. Szerkeszti: Kende Imre. Triumphator számológép magyarországi vezérképviselete és lerakata. __ r Tir-». Triumphator számológép eladási iroda i UNGAR IMRE őrlik és hegedűs irodájában Dorottya-utca 10. papírgyárak lerakata Telefon loa-se. és papirnagykereskedés —— V., Balaton-utca 2. sz. ^ ^ turőcszentmártoni gyárainak Telefon ; 29-86. egyedárusága ÉS bizományi ierakata. HAJDÚ ES BOKOR PAPIRNAGYKERESKEDÉSE VII., Aisóerdősor-utca 8. sz. Telefon: JÓZSEF 80-88. Csomagoló papírok, fehér és szí­nes kalapcsomagolók és selyem- papírok minden színben kaphatók. Földmár Sándor levélboríték és papírnemügyára Budapest, VIL, István-ut 4. sz. Telefon: József 112—05. VÉRTESI ALADÁR LEVÉLBORITÉK ÉS PAPIRNEMOGYAR ♦ BUDAPEST, IV., FŐVÁH-TÉR 4. SZ. TELEFON: J. 102-51, J. 102-52, J. 62-49. A külföldi kölcsönnel kapcsolatosan hírek terjedtek el, hogy a környező államokkal mielőbb keres- kedeimi szerződéseket fogunk kötni. Ha ez igaz — mint ahogy kívánjuk, hogy igaz legyen — akkor remélhetjük, hogy az a sok megkötöttség ami eddig meg­bénította a kereskedelmet, valamelyest enyhülni fog. Ezek a megállapodások, amelyeknek előhírnökéül az Ausztriával kötött megállapodást tekinthetjük, meg fogják könnyíteni azokat a nehézsége két, amelyek eddig szinte áthidalhatat­lannak látszottak. Meg fogják könnyí­teni a behozatali engedélyekhez kötött áruk behozatalát — természetesen csak azokra az árukra gondolunk, amelyeket itt benn az országban nem gyártanak megfelelő minőség és mennyiségben. Majdnem olyan fontos a másik nehéz­ség a kivitel nehézsége, mert megfelelő AUER-NYOMDA papirosáruk gyára Budapest, VIII., Mária Terézia-tér 15. sz. Telefon: József 24-59. Az Ideális Naptár kiadója. A Tózsde Naptár kiadója. Szállít: Reklám és előjegyzési nap­tárakat nyomva és préselve. BALHÉT A. papíráru és Írószer nagykereskedő Budapest, VII. Akácf a-u. 64. •• M • • Telefon József 9-58. Telefon József 9-58. Csomagoló és nyomdai papiroiiat, valamint papIrzacskószUkségletét legolcsóbb napi íronselSnyös fizetési feltételek mellett beszerezheti STERN BÉLA papirnagykereskedésében és papir- zacskógyárában VII., Rőzsa-u. 21. Tel. József 75-32. FARAGÓ TESTVÉREK az összes Írógép- és sokszorosító kellékek spec, nagykereskedése BUDAPEST, VI., NAGYHEZÖ-UTCA 8. SZ. Telefon: 92-52 Fióküzlet: WIEN Telefon: 92-52 Ffiüzlet: BERLIN Ajánlja: Indigópapir, Karbonpapir, Fes­tékszalag. Viaszpapir, Sokszorositótesték. Schapirograph tekercs, (Külföldi) Hekto- grafmassa stb. cikkeit. Kizárólagos vezérképviselete a világhírű „T Y P 0“ karbonpapirnak és festékszalagnak. MAGYAR vegypapír ÉS PAPIRYEMÜGYÁR RÉSZVÉYYTARSASÁG Budapest, VII., Ilka-utca 31. Telefon: Jőzset 93-16. Karbonpapir, Indigópapír, fénymósolópaplr, paplrmasátárgyak hóztartisi és elektromos célokra stb. csak legtöbb minSségben­Magyarországi vezérképviselet és városi raktár papirkereskedők részére: Budapest, VII., Izabella-utca 37. Telefon 139-52. „SAADIM VEGYÉSZETIMÜVEK ♦ 44 Magyarország legemínensebb tíntagyára. IrótInUk. másoló-, színes-, bectographial és vegytinták, bélyegzótestékek, művészi és technikai tusok kOllóldl minőségben, mézgaoldatok stb, gyártása. GyórI iroda: Budapest, II., Ponty-utca 4. szám. Telefon 184-78. Képviseli: GERTLER REZSŐ. FtrzOCiÉPIK ÉS KAPCSOK BIENENSTOK LIPÓT ÉS FIA VALÓDI J. a. «VAltTinAW kapható BUDAPEST, IV., DEÁK FERENC-U. 23. YEZÉRKÉPYII§íEEÖ«fÉAÉE TELEFON 16-40.

Next

/
Thumbnails
Contents