Pártélet, 1986. január-június (31. évfolyam, 1-6. szám)

1986-01-01 / 1. szám

Pártélei A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA XXXI. ÉVFOLYAM, JANUAR 1. SZÁM Szerkesztőség: Széchenyi rakpart 19. Budapest 1987 Telefon: 111-400, 116-263 Kiadja a Kossuth Könyvkiadó A kiadásért felel a Kossuth Könyvkiadó igazgatója Kiadóhivatal: Révay utca 16. Budapest Pf. 347. 1370 Telefon: 116-660 Előfizethető bármely pártszervezetben, a Kossuth Könyvkiadó megyei és kerületi kirendeltségeinél (pénzforgalmi jelzőszám 215-11-529), a hírlapkézbesítő postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlap-előfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest V., József nádor tér 1. - 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj 1 évre 78,— Ft Megjelenik havonta 86.2536/20-01 Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Vágó Sándorné vezérigazgató ISSN 0479-6349 FELELŐS SZERKESZTŐ: LAKOS SÁNDOR SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ADAM GYÖRGY BALLAI LÁSZLÓ BUDZSÁKIIA MÁTYÁS DEÁK GABOR GÉCZI JANOS LATOS ISTVÁN LEHOCZKY ISTVÁN MOLNÁR BÉLA NYITRAI ISTVÁN ŐSZI ISTVÁN RADICS KATALIN RITTER TIBOR SÁLI FERENC SCHMIDT PÉTER SZKOKAN FERENC

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents